Точка зору

Повна відмова від антибіотиків вимагає від виробника курятини значних інвестицій

Ольга Соловйова
заступниця голови правління з виробництва і питань якості Діанівської птахофабрики

У широкому розумінні використання продуктів, альтернативних антибіотичним засобам, є хорошим, прогресивним рішенням у стандартних програмах вирощування й отримання продукції тваринництва і птахівництва, особливо в умовах інтенсивного виробництва.

Але слід зазначити, що використання винятково пребіотиків, пробіотиків, фітостимуляторів та сучасних сполук, винайдених останнім часом, із одночасним повним виключенням антибіотичних засобів вимагає насамперед високої культури виробництва, максимального дотримання принципів біобезпеки, повного благополуччя щодо висококонтагіозних хвороб та мінімального навантаження з боку «польових» вірусів, що відстежується шляхом постійного лабораторного моніторингу, чітко вивіреної технології вирощування і відгодівлі птиці.

Паралельно слід враховувати якість препаратів та їхню активність за діючою речовиною, ефективність і, насамперед, обґрунтованість застосування.

Вважаю, що питання використання альтернативних препаратів потребує комплексного підходу і максимально об’єктивної, реальної оцінки процесів виробництва на конкретному птахопідприємстві для остаточного вибору. Багато в чому це залежить від кваліфікації, знань і рівня професіоналізму ветеринарного фахівця, орієнтування у всіх нюансах господарства, якості вхідного матеріалу, чи то інкубаційних яєць або добового молодняку, впровадженого технологічного циклу та практичного залучення прогресивних методів і розробок.

Останніми роками просування тренду на здорове харчування та безпечність продуктів посилило тиск на виробників м’яса птиці, яєць щодо використання препаратів антибіотичної дії.

На мою думку, антибіотики слід використовувати суворо за показаннями як лікувальний засіб за потреби – після обов’язкового проведення тесту на чутливість у терміни, які чітко зазначені в рекомендаціях.

За максимально інтенсивного виробництва м’яса бройлерів повна відмова від антибіотиків вимагає істотних фінансових інвестицій, а це може собі дозволити не кожне підприємство за тих чи інших обставин.

Ми постійно чуємо про необхідність повної заборони використання антибіотиків у тваринництві та птахівництві через посилення антибіотикорезистентності у людей, які споживають цю продукцію. А як, до прикладу, щодо впливу добрив, пестицидів і гербіцидів, які застосовують сьогодні в рослинництві? Наскільки вони накопичуються в рослинах, який ступінь стійкості їх у ґрунті, яка частина потрапляє у воду, яка кількість передається тварині й людині через харчовий ланцюжок і як ці залишкові речовини можуть впливати на мікробіом людини, тварин або птиці, до кінця невідомо.

Тому висновок один – у всьому має бути здоровий глузд і чітка, серйозно обґрунтована програма використання будь-якого продукту, в тому числі й антибіотичних препаратів.