Головне:
Точка зору

Коли настане День інженера?

Володимир Кульгавий, гендиректор ГО «Українська асоціація аграрних інженерів»
генеральний директор ГО «Українська асоціація аграрних інженерів»

 

Ми — одна з небагатьох країн світу, що не готує інженерів: академічна кваліфікація «інженер» чи «магістр-інженер» в Україні відсутня. Натомість наші західні сусіди — Німеччина, Австрія, Польща, — реформуючи свою систему вищої освіти, зберігають згадані академічні кваліфікації як на першому (інженер), так і на другому (магістр-інженер, дипломований інженер) рівнях освіти.

 

Як свідчить досвід європейських університетів, розуміння отриманих компетенцій починається з формування назви академічної кваліфікації. Україні вдалося досягнути часткового прогресу в цьому напрямі завдяки змінам до урядової постанови «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Зокрема, передбачено зарахувати спеціальність (208) агроінженерія до галузі знань аграрна наука й продовольство. Втім, визнання інженерної кваліфікації дипломованих фахівців із достатнім досвідом роботи на виробництві — це той серйозний виклик, впоратися з яким нам ще доведеться.

 

Кандидатури розглядатиме спеціальний робочий орган за участі посадовців, науковців, аграріїв та громадських діячів — як у Європейській федерації національних інженерних асоціацій (FEANI). Ця впливова технічна організація (від України до неї входить Спілка наукових та інженерних об’єднань) заснувала почесний титул «Євроінженер» й ініціювала проект «Європейський паспорт інженера», який має уніфікувати вимоги до інженерів усередині Євросоюзу (на кшталт єдиних вимог Болонської системи для вищої освіти). У паспорт інженера, зокрема, заносять дані про: а) «хорошу» технічну освіту; б) досвід роботи; в) курси підвищення кваліфікації.

 

Нині Українська асоціація аграрних інженерів разом із вищими навчальними закладами технічного спрямування опрацьовує питання щодо створення комітету з присвоєння інженерної кваліфікації, а також стосовно запровадження паспорта аграрного інженера на наших теренах. Час уже започаткувати й національне професійне свято працівників інженерно-технічних служб різних галузей української економіки «День інженера». Така дата є в календарях інших країн світу. А в нас її було втрачено ще на початку 1990-х років XX ст. А разом із тим — знівельовано престиж інженерної професії на ринку праці. Про це, як і про деіндустріалізацію вітчизняної промисловості, сьогодні не говорить хіба що лінивий. На переконання активістів Української асоціації аграрних інженерів, країна потребує сталого розвитку, зокрема, й через удосконалення організаційно-інституційної системи керування промисловістю. Тільки висококваліфіковані й професійні інженерні кадри спроможні це забезпечити.

 

Для підвищення престижу професії та гідного відзначення професіоналізму інженерів на державному рівні за ініціативи громадських організацій центральні органи виконавчої влади розробили проект документа про започаткування Дня інженера, що нині на розгляді.

 

Координаційний центр з інноваційного розвитку вітчизняного сільськогосподарського й автотранспортного машинобудування, який є партнером Української асоціації аграрних інженерів, додатково ініціював і звернувся з колективним зверненням за участю Національної академії наук України, вищих навчальних технічних закладів, громадських об’єднань і провідних підприємств вітчизняного машинобудування до Президента України щодо його прийняття на державному рівні. Маю сподівання, що інженери різних спеціальностей уже цього року зможуть відзначити своє професійне свято.

 

Журнали