Головне:
Точка зору

Чого потребує рослина?

Володимир Зайцев
директор з розвитку ТОВ «Еліксир Україна»

 

Високі врожаї зернових культур можливі тільки за умови забезпечення їх повноцінним живленням.У ґрунті мають бути різні поживні елементи, співвідношення яких сприятливе для рослини.

 

Більше, ніж інші культури, елементів та їх високої збалансованості потребує кукурудза, що формує велику кількість біомаси. Скажімо, 1 тонну врожаю «цариці полів» забезпечать 27 кг азоту, 13 — фосфору, 28 — калію, 6–10 — кальцію та магнію, 3–4 — сірки, 11 г — бору, 14 — міді, 200 — заліза, 100 — цинку, 110 г — марганцю.

 

Мінеральні добрива вносять з урахуванням вмісту елементів живлення в ґрунті й винесення їх з урожаєм. Якщо добрива з осені не вносили, то навесні дають мінеральні у два терміни: перед сівбою і під час неї. Найбільшу кількість азоту й фосфору (що сприяє інтенсивному росту рослини) кукурудза засвоює з 20-го по 60-й день вегетації. Максимально доступний фосфор (Р) особливо важливий у початкову фазу — він забезпечує оптимальний розвиток кореневої системи й інтенсивний ріст рослини. Друга фаза, коли найбільше потрібний фосфор, настає у фазу формування генеративних органів. Брак фосфору в ранні фази росту неможливо компенсувати внесенням на пізніших строках. Азот (N) найбільше впливає на обсяг зеленої маси й на урожай. Рослина засвоює його у вигляді нітрату або амонію і використовує для отримання амінокислот і білка. Щоправда, засвоєння азоту значною мірою залежить від забезпеченості рослин фосфором, сіркою та калієм.

 

Калій (К) підвищує міцність стебел, сприяє інтенсивному фотосинтезу, накопиченню вуглеводів і підвищенню врожайності. Кальцій (Ca) поліпшує засвоєння внесених мінеральних добрив, пришвидшує розкладання рослинних решток, поліпшує структуру ґрунту й мікробіологічну активність. Брак кальцію призводить до зростання втрат гумусу, і як результат — до погіршення фізичних, фізико-хімічних, біологічних властивостей ґрунту. Магній (Mg) у складі хлорофілу бере участь у синтезі амінокислот. Дефіцит магнію проявляється за несприятливих ґрунтових і погодних умов, у разі зруйнованої структури ґрунту й негативно впливає на процеси цвітіння та запилення.

 

Цинк (Zn) активізує біосинтез ауксину, який стимулює ріст і поділ клітин, підвищує морозо- й посухостійкість, підвищує врожайність на 7–12%. Мідь (Cu) сприяє обміну кальцію й азоту. Дефіцит бору (В) свідчить про велику кількість безплідних рослин на удобрених ґрунтах. Якщо рослині бракує сірки (S), пригнічується процес утворення білків, знижується вміст хлорофілу в листках, зменшуються їхні розміри й подовжуються стебла. Важливе значення в житті рослин кукурудзи мають й інші мікроелементи, зокрема, молібден (Мо), натрій (Na), хлор (Cl), кремній (Si), Залізо (Fr), які входять до складу рослини. Мікроелементи важливі в ранній фазі росту рослин (3–5 листків) і в період формування репродуктивних органів.

 

Стартові добрива від виробника Еліксир Zorka дуже ефективні для передпосівного внесення. Вони мають у складі збалансований набір поживних елементів (формули NP і NPK), які потрібні рослинам для енергії росту й подолання стресових ситуацій у весняний період.

 

Наразі компанія вивчає добрива з унікальною складовою NPK на основі сульфату калію та впроваджуватиме рідкі стартові ортофосфатні формули NP. Окремою ланкою в портфоліо компанії є лінія стартових мікрогранульованих добрив. Минулого маркетингового року було проведено низку масштабних досліджень із вивчення біологічної ефективності добрив у країнах Балкан, Угорщині, Румунії, Болгарії та по всіх регіонах України. Отримані результати дали змогу встановити економічну доцільність застосування добрив. Зокрема, середня врожайність кукурудзи залежно від регіону й умов становила 700–950 кг/га. Залежно від ціни формули (1000–1600 грн/га) було отримано додатковий прибуток — від 1,2 до 5 тис. грн/га, що свідчить про неабиякий рівень рентабельності в українському вимірі.

 

В умовах зміни клімату вологи для рослин стає дедалі менше, фенологічні фази рослин скорочуються. Відтак доцільно добирати в агротехнології такі форми добрив, як наші Еліксири – з високою розчинністю й засвоюваністю. Це одним із важливих чинників отримання запланованих урожаїв агрокультур.

 

Журнали