Агрономія
Головне:
Агрономія

Першим етапом у технології вирощування соняшнику має бути правильне визначення гібрида

Вибір гібридів соняшнику від «Лімагрейн»

Вибір гібридів соняшнику від «Лімагрейн»

Соняшник є основною олійною культурою в Україні та світі. Якщо раніше вважалося, що соняшник — це культура степових областей України, де розміщувалося 80% його посівів то в сьогоденні ця культура вже вирощується по всій території України. Ринкові умови господарювання змінили ставлення до цієї культури. Так, в окремі роки площа посіву соняшнику в Україні збільшилась у рази й становить понад 6 млн гектарів. Валові збори через розширення площ посіву та культивування нових високопродуктивних гібридів забезпечують потреби олієекстракційних комбінатів.

На обсяг виробництва соняшнику насамперед впливає врожайність гібридів, система землеробства в технології вирощування, матеріально-технічне забезпечення підприємств галузі та економічні механізми формування ринкової ціни готової продукції.

Першим етапом у технології вирощування соняшнику має бути правильне визначення гібрида, що найкраще відповідає наявним погодно-кліматичним, агротехнічним умовам і технічному забезпеченню конкретного господарства. Соняшник для більшості аграріїв є основною економічно вигідною культурою, і саме це сприяє збільшенню попиту на насіння, пошук урожайніших і стабільніших за роками й зонами вирощування гібридів. Виробник хоче бути впевненим в отриманні максимального прибутку. Щоб бажання втілювались у реальність і мінімізувати ризики, важливим чинником досягнення поставлених цілей є підбір гібридів і вибір технології вирощування.

Як не помилитися у виборі гібрида? Насамперед треба відійти від практики використання одного гібрида, що на великих площах сильно впливає на втрати за не достатньої кількості збиральної техніки та несприятливих кліматичних умов, також потрібно знати, що для запилення 1 га соняшнику потрібно дві родини бджіл. Виробники мають пам’ятати, що гібрида на всі випадки життя не існує. Кожен гібрид має свою ґрунтово-кліматичну зону й технологію, тому важливо дослуховуватися до рекомендацій менеджерів компаній, які мають повну інформацію про зону вирощування в Україні того чи того гібрида, й де він показує себе якнайкраще.

Потрібно чітко визначитись із попередниками й технологіями обробітку ґрунту. Є влучний вислів «Не буває поганих гібридів соняшнику, буває неправильне їх використання».

Що робить компанія «Лімагрейн» для стабільної продуктивності? Одним з основних важелів боротьби з високою варіабельністю врожайності соняшнику є широка орієнтація селекційних програм не лише на потенційну продуктивність нових гібридів, а й урахування загальної та специфічної адаптивності рослин до умов регіонів.

Одним із напрямів селекції є поліпшення морфологічної й анатомічної будови кошика. Найкращі гібриди повинні мати відносно тонкий, міцний кошик, який має бути стійким не лише до механічних ушкоджень, а й до ураження гнилями. Також важливим показником є характер розташування кошика та кут його кріплення до стебла. Найраціональнішим є кріплення кошика під кутом 45–50° і розташування його на 10–15 см вище від верхнього шару листків.

Значної шкоди сучасним гібридам соняшнику завдають факультативні паразити некротрофного типу живлення — збудники білої та сірої гнилей, фомопсису. Проте селекціонери створили високотолерантні до основних хвороб гібриди, а найтолерантнішими визначено ЛГ5377, ЛГ50270, ЛГ5662, ЛГ5665М, ЛГ50635 КЛП, ЛГ5633 КЛ, ЛГ5663 КЛ, ЛГ5478. Використання у виробництві стійких до збудників хвороб гібридів соняшнику сприяє стабілізації фітосанітарного стану, зменшує пестицидне навантаження на довкілля. Значну роль у підвищенні й стабілізації врожайності за роками та регіонами відіграє генетична стійкість до температурних і водних стресів. До таких гібридів належать Мегасан, Тунка, ЛГ5580, ЛГ5582, ЛГ5543 КЛ, ЛГ5542 КЛ, ЛГ50635КЛП, ЛГ5555КЛП.

У селекції соняшнику, через те, що це переважно харчова культура, особлива увага приділяється не лише врожайності, а й поліпшенню якості насіння. Найбільш економічною формою накопичення запасних енергоємних поживних речовин є олія. В насінні сучасних гібридів соняшнику містяться близько 48–54% олії за 20–23% лушпиння та 18–22% білка. Порівнюючи з іншими культурами, він дає найбільший вихід олії з гектара. Найвищий вихід олії з гектара з гібридів ЛГ є ЛГ5580, ЛГ50635КЛП, ЛГ5638, ЛГ5478, ЛГ5485, ЛГ50585, ЛГ5377, ЛГ50270.

Генетичний потенціал соняшнику досить високий, здатний забезпечувати у виробництві врожай понад 55 ц/га. Рівень реалізації потенційної продуктивності цієї культури та її гібридів великою мірою залежить від розміщення її з урахуванням екологічної пластичності, агрокліматичного макро- й мікрорайонування. За формування агроекосистеми соняшнику потрібно враховувати ґрунтово-кліматичні умови, які найповніше відповідали б генетично зумовленим особливостям на кожній фазі росту й розвитку рослин.

Результати досліджень соняшнику з різними строками посіву

За якими показниками слід вибирати гібрид? Сучасний стан розвитку науки у світі зумовив дуже швидке оновлення будь-якої продукції протягом 6–10 років. Так, у розвинених країнах Європи гібриди соняшнику використовують не більше як 8 років, потім упроваджують у виробництво нові, стійкіші до шкідників, хвороб і несприятливі до погодних умов. В Україні гібриди вирощують аж до 20 років. Як свідчить європейський досвід, упровадження у виробництво нових гібридів цієї культури зумовлює підвищення ефективності сільського господарства.

Досить цікавим і важливим є підбір гібридів за групою стиглості та зоною вирощування. Відомо, що в однакових агрокліматичних умовах гібриди, що різняться за тривалістю вегетаційного періоду, навіть за умови рівної збалансованості елементами живлення, з однаковою стійкістю проти шкідників, хвороб, реакцією на несприятливі умови середовища тощо формують неоднакову врожайність.

Багато агрономів кажуть, що вибирають гібриди за максимальною врожайністю, але потрібно враховувати, що є ранні, середні й пізні строки сівби. Не кожен гібрид придатний для пізніх строків. Наприклад, ми не рекомендуємо висівати в пізні строки сівби ЛГ5662, ЛГ 5665М, ЛГ5671КЛП та ЛГ 5663КЛ, але, наприклад, для пересіву ранніх зернових ми рекомендуємо ЛГ50270, ЛГ5377, Мегасан.

Оптимальним варіантом для півночі Лісостепу та Полісся буде ЛГ5377. Це ранній гібрид, має добру холодостійкість, і кошик має оптимальне положення, що сприяє стіканню води. У 2018-му та 2019 рр. на Поліссі та Лісостепу ЛГ5377 витримав дощі та посушливі умови.

Важливим елементом інтенсифікації виробництва соняшнику в зонах Лісостепу та Степу України є використання нових гібридів, які поєднують високу врожайність (45–55 ц/га), посухостійкість, жаростійкість, скоростиглість, стійкість до вилягання, осипання, хвороб стебла та кошика, високий уміст олії (50–54%) і якісний склад олії (високоолеїнові гібриди). Гібриди мають відзначатися адаптивною стійкістю до несприятливих чинників довкілля. І для Лісостепу України може бути хорошим вибором ЛГ5478. Він добре реагує на середньоінтенсивні та інтенсивні умови, стабільний із доброю стійкістю до основних хвороб і високим виходом олії, конкурентний із середньостиглими гібридами, які популярні в цій зоні.

У 2019 році було проведено випробування у виробничих посівах. Заклали два строки сівби. Встановили, що врожай ранньостиглого гібрида ЛГ5377 становив 4,6 та 4,6 т/га із вологістю насіння 7,6 та 7,8% відповідно, а гібрида ЛГ5478 — 5,2 т/га (вологість 7,8%) та 5,2 т/га (7,9%). Слід зауважити, що обидва гібриди на різних строках сівби показали майже однаковий результат, а це свідчить, що гібриди добре адаптовані до таких строків сівби у 2019 році. Водночас ми бачимо суттєве зменшення на пізніх строках сівби середньостиглого і середньопізнього гібридів, що і підтверджує й рекомендації «Лімагрейн».

Отже, зміною строків сівби можливо створити кращі умови для росту й розвитку рослин соняшнику та забезпечити настання несприятливих умов, минаючи критичні фази розвитку рослин.

Виробники, які використовують ресурсоощадні та ґрунтозахисні системи землеробства на основі мінімізації обробітку ґрунту будуть зацікавленні в пластичних гібридах для цього чинника — ЛГ50270, Мегасан, Тунка, ЛГ5582, ЛГ5543 КЛ, ЛГ5542КЛ, ЛГ5665М, ЛГ5663 КЛ, ЛГ5671КЛП. А ті землекористувачі, які застосовують високоінтенсивну технологію, їм будуть цікаві ЛГ5580, ЛГ5478, ЛГ5635, ЛГ5665М, ЛГ50635 КЛП. Для керівників господарств, у користуванні яких є різні типи ґрунтів та схилові змиті ґрунти, важливо зосереджувати увагу на толерантних до ґрунту гібридах.

Найнадійніший варіант вибору гібрида для тої чи іншої зони це результати випробувань, зокрема демонстраційні полігони. Так, зрозуміло, що є похибка, бо зазвичай демонстраційні полігони сіють в останній момент і з однією густотою, що є неприйнятним для деяких гібридів. Також варто не робити висновки по одному року випробувань й одній ділянці.

Важливим чинником вибору гібрида є стан поля та наявності вовчку. В разі сильного ураження вовчком можна запропонувати нові, стійкіші гібриди до вовчку системи OR-X це ЛГ50505 і ЛГ50585.

Урожайність гібридів комерційних посівів Limagrain

Чому важливим є вибір технології і як він впливає на вибір гібрида? На сьогодні в Україні використовують три основні технології — класична, Клірфілд і Експрес. Всі три технології масово використовують у виробництві, але найбільше в Україні застосовують класичну. В чому є особливість? Насамперед для технологій Клірфілд, Клірфілд плюс і Експрес потрібні спеціалізовані гібриди, які не є взаємозамінними. Ми не можемо використати гібрид соняшнику, стійкий до Євролайтнінга і Євролайтнінга плюс, під технологію Експрес, але гібриди, які придатні до вирощування за технологіями Клірфілд і Експрес, можна вирощувати за класичними технологіями, але не навпаки. В разі використання класичних гібридів під ці технології ви однозначно втратите врожай.

Традиційні системи захисту, які базуються на використанні ґрунтових гербіцидів за умов посухи та низьких температур малоефективні, а за певних умов здатні викликати фітотоксичну дію. Вовчок, що інтенсивно поширюється територією України через недотримання сівозмін, паразитуючи на соняшнику, виснажує його, і з кожним роком з’являються агресивніші раси, для боротьби з якими компанія «Лімагрейн» пропонує гібриди, що стійкі до вовчку, та гібриди для виробничої системи Клірфілд і Клірфілд плюс. Вдале поєднання гібридів, стійких до Євролайтнингу та Євролайтнинг плюс, забезпечує оптимальні умови росту й розвитку рослин гібридів соняшнику, які формують високий урожай. Отже, співвідношення генетичного й хімічного методів боротьби зводить до нуля ризик розвитку вовчку та бур’янів.

Які гібриди придаьні для різних зон України? На карті України ви можете побачити умовні позначення розподілу території України на умовні зони для кращого розуміння, який гібрид буде найкращим залежно від технології вирощування.

Зони вирощування соняшнику в Україні

 Це позиціювання гібридів є одним із важливих чинників отримання гарантованого врожаю й розв’язання проблеми, що є в тій чи іншій зоні. Наприклад, у зоні ЕС найкраще використовувати гібриди, що мають кращу стійкість до хвороб і високий потенціал, як у зонах достатнього зволоження. В зоні MBS краще використовувати гібриди з генетичною стійкістю до вовчку, й мати високу толерантність до посушливих умов. Саме ця частина є найбільш соняшникосійною, а за останні два роки показала й потребу стійкості до основних хвороб. Для зони ЕС «Лімагрейн» пропонує гібриди ЛГ5377, ЛГ5635, ЛГ5662, ЛГ5665М, ЛГ5663КЛ, ЛГ5633КЛ, ЛГ50635КЛП (можливе використання і в зоні MBS2). Можливе використання й інших гібридів, але з індивідуальним підходом залежно від умов, які складаються за останні 3–4 роки. Для зони MBS основними гібридами є Тунка, ЛГ5580, ЛГ5582, ЛГ5485, ЛГ5662, ЛГ5543КЛ, ЛГ5542КЛ, ЛГ5555КЛП, ЛГ59580 й ін.

Для детальнішого підбору гібрида рекомендуємо звертатись до фахівців компанії «Лімагрейн».

ТОВ «Лімагрейн Україна»
Володимир Кузьмич, продукт менеджер
Андрій Андрієнко, Олексій Жужа, кандидати с.-г. наук

lgseeds.com.ua

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали