Агрономія

Вайбранс® Інтеграл — початок інтенсифікації технологій

Вайбранс® Інтеграл — початок інтенсифікації технологій

Щороку, кожного вегетаційного періоду дедалі більше виробників сільськогосподарської продукції звертає увагу на високотехнологічні препарати в системі захисту культур. І це не дивно, адже всі хочуть розкрити потенціал культури по максимуму, зберегти врожайність на найвищому рівні і завдяки цьому отримати відмінний урожай та примножити свої інвестиції. Однак у процесі вирощування зернових колосових культур наші партнери стикаються з різними біотичними й абіотичними чинниками. 

Вегетаційний період озимих зернових культур 2020/2021 чудово показав, що інтенсифікація технологій потрібна, щоб зберегти урожай. А з чим пов’язано ці зміни? Насамперед зі зміною погодно-кліматичних умов (суха осінь, тепла зима, дощова прохолодна весна), появою нових рас і екотипів збудників хвороб. Унаслідок цього виробників бояться й уникають ризиків вирощувати зернові колосові та зменшують посівні площі озимої пшениці й озимого ячменю в структурі посівних площ на території України. 

Зі зміною клімату на полях дедалі частіше трапляються такі патогени, як тифульоз, ризоктоніозна, фузаріозна, гельмінтоспоріозна й інші кореневі гнилі, види сажок, вірусні захворювання. 

Рис. 1. Ураження тифульозом на озимому ячмені

Тифульоз. Збудник тифульозу — базидіальні гриби Typhula incarnata. Вони зберігаються в ґрунті й на рослинних рештках протягом літа у вигляді округлих або сплюснутих темно-коричневих або майже чорних склероцій. Зазвичай восени при високій вологості ґрунту й повітря та при відповідній температурі +2…10 °С склероції проростають й утворюють ватоподібну грибницю, яка, розростаючись, уражує рослини. Утворення склероцій на грибниці між піхвами, на пластинках відмерлого листя, на поверхні ґрунту поблизу прикореневої зони — найхарактерніші ознаки тифульозу. Згубна дія тифульозу зазвичай проявляється на ослаблених посівах, коли сніг лягає на непромерзлий ґрунт, при перезволоженні ґрунту і відносно низькій температурі навесні, при зимових відлигах. У разі сильного ураження посівів озимих посіви доводиться пересівати або підсівати ярими культурами. Для контролю тифульозу серед усіх зареєстрованих діючих речовин на території України є нова діюча речовина з класу карбоксамідів (SDHI) — седоксан

Крім того, седоксан можна назвати еталоном у контролі ще однієї не менш шкодочинної хвороби, як-то ризоктоніозна коренева гниль. Збудник хвороби — недосконалий гриб Rhizoctonia solani Kuehn, здатний уражувати багато видів рослин та зберігатися на їхніх рештках і в ґрунті. Джерело інфекції — мікросклероції і хламідоспори на рослинних рештках і в ґрунті. З насінням не передається. Хвороба здатна уражувати коріння, колеоптиль, листкові піхви, нерідко ще й спідні листки. У фазі сходів проявляється на колеоптилі і листкових піхвах у вигляді окоподібних плям із чіткою червоно-коричневою облямівкою. На корінні утворюється бурувата грибниця зі склероціями. На листкових піхвах з’являються окоподібні плями з темно-бурою облямівкою. Уражені рослини випадають, а при сильному інфекційному навантаженні спостерігається вилягання посівів Зараження може відбуватися протягом усього періоду вегетації. Ризоктоніозна коренева гниль пшениці — шкідливе й епіфітонебезпечне захворювання. 

Фузаріозна коренева гниль. Збудник хвороби — недосконалий гриб із роду Fusarium, найчастіше трапляється F. culmorum, F. avenaceum, F. oxysporum. На уражених рослинах утворюються поздовжні темні плями, які далі буріють, загнивають, відмирають первинні і вторинні корені, підземне міжвузля, а інколи й основа стебла, що призводить до зрідження посівів; є випадки, коли фузаріозна коренева гниль призводить до білостебельності й пустоколосості. Джерело інфекції — насіння, ґрунт і рослинні рештки в ґрунті. Для виробників України вже багато років еталон у контролі фузаріозної кореневої гнилі — діюча речовина флудиоксоніл. 

Рис. 2. Наслідки високого зараження прикореневими гнилями

Звичайна (гельмінтоспоріозна) коренева гниль (темно-бура плямистість) Bipolaris sorokiniana Shoem. На листках рослин у фазі кущення спочатку виникають дрібні темні плями, які згодом розростаються в довжину до 1,5 см; у центрі вони темно-бурі або темно-сірі, по краях бліді. При інтенсивному розвитку хвороби основа стебла чорніє і загниває аж до нижнього вузла. У хворих рослин темніють і піхви листків. На первинних і вторинних коренях, а також на підземному міжвузлі утворюються темно-коричневі продовгуваті виразки, які часто зливаються; уражена тканина набирає чорного забарвлення. Захворюванню сприяє м’яка зима, спершу суха, а потім волога погода, недотримання сівозміни, пошкодження посівів через низькі температури. Джерело інфекції — рослинні рештки, у яких патоген зберігається у формі конідій, сумкоспор, а також грибницею в ураженому насінні. Інфекція зберігається в ґрунті понад рік. Шкідливість хвороби проявляється в порушенні фізіолого-біохімічних процесів у хворих рослин, затриманні росту, послабленні мінерального живлення, що призводить до зниження їхньої продуктивності, погіршення якості зерна. 

Найчастіша причина вилягання озимих колосових культур у фазі цвітіння й наливу зерна — це якраз великий відсоток ураження кореневими і прикореневими гнилями. Як результат, урожай не потрапляє до зерносховищ, а залишається на полі. 

Слід також нагадати про такі хвороби, як тверда і карликова сажки, які проявляються в результаті неправильно підібраного препарату для обробки посівного матеріалу. 

Тверда сажка. Збудник твердої сажки — гриби з роду Tilletia, частіше T. caries. Найчіткіше ознаки ураження проявляються на початку молочної стиглості пшениці. У цій фазі уражені колоски трохи сплюснуті, інтенсивного зеленого кольору із синім відтінком, колосові лусочки розсунуто під дією патогена, що розвивається. При розчавленні ураженого колоска виділяється сірувата рідина. Після дозрівання колоси уражених рослин стоять прямо, а замість зерен у них утворюються мішечки з чорною масою теліоспор. Джерело інфекції — заспорене насіння, додатковим джерелом інфекції можуть бути сівалки, пакувальна тара й інший інвентар, на поверхню якого потрапили спори збудника. Під час висіву теліоспори разом із насінням потрапляють у ґрунт, проростають, утворюючи базидії з базидіоспорами. Після копуляції базидіоспор утворюється інфекційна гіфа, яка проникає в проросток пшениці. Грибниця дифузно поширюється по рослині, досягає конуса наростання і проникає в листки, стебла й колоски. При надто ранніх термінах висіву ярої пшениці дуже зростає відсоток ураження посівів твердою сажкою порівняно з оптимальними. Шкодочинність полягає в утворенні спороносної маси замість здорового зерна. Крім того, уражені рослини нерідко гинуть, що призводить до втрати густоти стояння культури. При сильному ураженні спостерігаються втрати на рівні 15–20 %. 

Карликова сажка. Збудник хвороби — Tilletia controversa Kuehn. Характер прояву карликової сажки нагадує тверду, але є і низка відмінностей. Заражені рослини сильно кущаться, утворюючи інколи до 50 стебел на одній рослині. Вони, як правило, коротші, ніж здорові (в 1,5–4 рази). Уражені колоси щільніші, коротші, інколи не виходять із пазух верхніх листків або залишаються наполовину прикриті до повного дозрівання. На високому агрофоні в зріджених посівах часом спостерігається гілкування колоса і раніше колосіння. Остюки помітно вкорочені. Кількість зав’язей у колосках заражених рослин іноді збільшується в 4–7 разів і навіть більше. Колоски нормальні на вигляд, а сформовані в них сажкові мішечки сферичні або широкоеліптичні, жорсткуваті й ламкі, верхівки в них заокруглені, інколи з двома листкоподібними придатками. Теліоспори Т. controversa зберігають життєздатність у ґрунті від 2 до 9 років. Проростають вони зазвичай після дозрівання у верхньому шарі ґрунту, але дуже повільно (30–50 діб) і далеко не всі. Їм для проростання потрібні світло (гіалінові спори здатні проростати і в темряві), доступ повітря та тривале зволоження поверхневого шару ґрунту в поєднанні зі зниженими температурами. Проростання спор спостерігається при відносній вологості ґрунту 45–60 % та інтервалі температур +2…15 °С. Рослини заражаються переважно в поверхні ґрунту в період появи сходів і до початку виходу в трубку. Основне джерело інфекції — заражені теліоспорами насіння і ґрунт. Карликова сажка шкідливіша, ніж тверда сажка. 

Звертаючи увагу на перераховані проблеми, не варто нехтувати таким простим і важливим кроком у системі захисту, як обробка посівного матеріалу. Компанія «Сингента» має унікальне рішення таких проблем. І це рішення — Вайбранс® Інтеграл 

Вайбранс® Інтеграл — інсекто-фунгіцидний препарат для обробки посівного матеріалу, який максимально відповідає вимогам України. У ньому поєднано неперевершений захист насіння та унікальний фізіологічний вплив на рослину. Завдяки застосуванню цього продукту ми можемо контролювати такі хвороби, як тифульоз, ризоктоніоз, інші, які до сьогодні були справжнім викликом для аграріїв. Вайбранс® Інтеграл дає рослині силу розвинути максимальну кореневу систему в умовах будь-якого стресу та вповні розкрити свій потенціал. Препарат містить 10 г/л тебуконазолу, 25 г/л флудиоксонілу, 25 г/л седаксану і 175 г/л тіаметоксаму. 

Флудиоксоніл. Після посіву флудиоксоніл рівномірно розподіляється в ґрунті навколо насінини (приблизно 65 % діючої речовини) й закріплюється в ґрунтово-поглинальному комплексі. Це забезпечує повний захист від ґрунтової інфекції, зокрема від фузаріозних, гельмінтоспоріозних кореневих гнилей, пліснявіння насіння й інших хвороб. Біля 20 % флудиоксонілу проникає в перикарп і ембріон. Майже 15 % іде в корені й колеоптиль. Флудиоксоніл діє на утворення клітинних мембран і синтез амінокислот. Такий механізм дії характерний тільки для групи фенілпіролів, тому ця діюча речовина має унікальну біологічну ефективність. 

Тебуконазол. Після висіву десь 95 % діючої речовини швидко поглинається поверхнею насіння і за 2–3 дні проникає в зародок. Це дозволяє ефективно контролювати летючу і тверду сажки, пліснявіння насіння та інші хвороби. У ґрунті зазвичай не зберігається. Механізм дії притаманний усім триазолам — інгібування росту міцелію. Характерна риса — швидка дія на насіннєву інфекцію (повне блокування протягом 2–5 днів). 

Седаксан — піраксол-карбоксамідний фунгіцид із класу карбоксамідів, більш відомого як SDHI-клас, що інгібує сукцинатдегідрогеназу. 

Унікальність протруйника Вайбранс® Інтеграл у тому, що діюча речовина седаксан не просто ефективно запобігає ураженню рослин кореневими гнилями і видами сажок без жодного пригнічення культури. Це ще й єдина діюча речовина на території України, яка чудово контролює ризоктоніозну кореневу гниль, що в останні роки стрімко розвивається в посівах, та хвороби зимового періоду, як-от тифульоз і снігова пліснява. Седаксан також покращує розвиток культури, стимулює кореневу систему, допомагає рослині подолати стресові умови, які виникають на початкових етапах вегетації. Застосування препаратів на основі седаксану дозволяє використовувати фунгіциди для фоліарного внесення на основі SDHI, не створюючи резистентність до цього хімічного класу. 

Тіаметоксам — діюча речовина з класу неонікотиноїдів. Його унікальна властивість серед усіх відомих на сьогодні неонікотиноїдів — висока розчинність у воді (4100 мг/г), що сприяє кращому й довшому захисту рослин від ґрунтових шкідників та шкідників сходів. Частина діючої речовини через насінину концентрується в молодих проростках і захищає їх, а частина вивільняється в ґрунтово-вбиральний комплекс, коріння всмоктує її і вона рівномірно концентрується в молодих стеблах і листках рослин, захищаючи їх від шкідників сходів і ґрунтоживучих шкідників. 

Препарат Вайбранс® Інтеграл має також профілактичну особливість у захисті посівів від вірусних захворювань. Як ми знаємо, досі у світі не існувало препаратів для контролю вірусних захворювань сільськогосподарських культур, які в окремих випадках можуть знизити урожайність до 30 % та призвести до великих збитків для виробника. Препарат Вайбранс® Інтеграл бере на себе контроль чисельності сисних шкідників (попелиць, трипсів, видів цикад), які є основними переносниками вірусних захворювань рослин. 

Вибираючи високоінтенсивний препарат, треба також звертати увагу на інші аспекти технології, як-от глибина посіву, норма висіву, мінеральне живлення культури, адже хороший препарат — це лише 50 % успіху. 

Як показує практика, наразі оптимальна глибина загортання насіння зернових колосових — 2–3 см, це дає змогу швидко отримати рівномірні сходи в оптимальні терміни. Брак фосфорно-калійних добрив негативно впливає на розвиток культури і не дозволяє розкрити весь потенціал рослин. Останнім часом на території України обмежувальний чинник — це волога, тому потрібно враховувати ще й норму висіву. Дедалі частіше в інтенсивних технологіях трапляється норма висіву менша на 10 %, а іноді й на 50 % від традиційних норм, актуальних 7–10 років тому. А за рахунок високого коефіцієнта кущіння виробники отримують високі і якісні врожаї. 

Що відрізняє препарат Вайбранс® Інтеграл від інших препаратів на ринку України? 

• Стимулює розвиток кореневої системи, особливо в умовах стресу 

• Тривалий посилений захист проти фузаріозної, ризоктоніозної кореневих і прикореневих гнилей, тифульозу та снігової плісняви 

• Можливість застосовувати після будьякого попередника 

• Можливість використовувати в антирезистентній програмі 

• Формула М у складі протруйника забезпечує краще утримання препарату на насінні та ідеальну якість протруювання без утрати діючої речовини з пилом  

Дмитро Жарко, технічний спеціаліст з підтримки й розвитку протруйників, компанія «Сингента»
Іван Петренко, канд. с.-г. наук, менеджер з технічної підтримки захисту насіння, компанія «Сингента»

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ