Овочі-Ягоди-Сад
Головне:
Овочі-Ягоди-Сад

У Великобританії говорять: «AN APPLE A DAY KEEPS DOCTOR AWAY». В перекладі це означає...

У Великій Британії говорять: «AN APPLE A DAY KEEPS DOCTOR AWAY». В перекладі це означає – «Одне яблуко в день зробить вашого лікаря безробітним»

У Великій Британії говорять: «AN APPLE A DAY KEEPS DOCTOR AWAY». В перекладі це означає – «Одне яблуко в день зробить вашого лікаря безробітним»

Інтенсивні сади характеризуються високою насиченістю ґрунту корінням, утворенням значної вегетативної маси та високою вро­жайністю. Для утворення великої кількості вегетативної маси і плодів необхідна значна кількість елементів живлення. Неможли­во досягнути високої продуктивності плодових насаджень без використання збалансованої системи удобрення. Осо­бливість плодових культур у тому, що вони довгий час вирощують­ся на одному місті, постійно виносять із ґрунту одні й ті ж поживні речовини. Створюється постійна екосистема при односторонньому використанні визначених факторів родючості.

В інтенсивному плодівництві важливу роль відіграє рівень живлен­ня рослин. Відомо, що зерняткові культури по відношенню до мікроелементів проявляють високу фізіологічну чут­ливість. Одним із важливих елементів сучасної технології виро­щування плодових культур, що широко застосовується у світовій практиці, є позакореневе підживлення мікродобривами, які містять мікроелементи у хелатній формі.

В сучасних технологіях, як правило, рослина отримує мікроелемен­ти через позакореневе підживлення. Це оптимізує живлення ро­слини у найкоротший термін, дає можливість подолати стресовий стан, відновити біохімічні процеси і підвищити продуктивність.

Більше всього елементів живлення плодові культури виносять в першій половині вегетації – в фазах цвітіння, росту пагонів та плодів, закладання генеративних бруньок. У другій половині веге­тації потреба мінеральних речовин зменшується, але продовжуєть­ся навіть після опадання листя. Засвоєні в цей період елементи живлення використовуються на синтез речовин, які відкладаються в стовбурі, гілках, коренях, та витрачаються рано на весні до по­чатку активної діяльності кореневої системи.

Під час вегетації плодових культур є надзвичайно важли­вий період – це інтенсивний розвиток і ріст зав’язі. В цей час необхідне повноцінне живлення, інакше не оминути опадання плодів, гіршого зберігання, поганого товарного вигляду або втрат врожаю в цілому.

При достатньому забезпеченні елементами живлення плодові культури гарно ростуть, розвиваються, мають високі показники продуктивності та якості плодів.

Компанія «Unifer» пропонує позакореневе підживлення комплексом мікро- та макроелементів, яке дає можливість в критичні періоди розвитку плодових культур (фази бутонізації, цвітіння, формування плодів) посилити метаболічні проце­си, покращити цвітіння, формування плодів, зменшити опадання зав’язі, розтріскування плодів, збільшити кількість плодів високої якості.

ЩО ВІДРІЗНЯЄ ВУКСАЛИ ВІД «МІКРОДОБРИВ»?

  • Це багатофункціональні продукти для оптимальної дії сучасних технологій захисту і живлення рослин.
  • Додаткові функції сучасних Вуксалів забезпечують не тільки живлення, а й відмінну дію засобів захисту рослин.
  • На відміну від «мікродобрив» вони рекомендовані як компонент бакових сумішей у системах захисту та жи­влення рослин.
  • Мають висококонцентрований вміст елементів жив­лення, підібраних під фізіологічні потреби рослин.

Все це характеризує Вуксали, як оптимального партнера в сучасних системах захисту та живлення рослин.

Застосовуючи систему позакореневого живлення плодового саду суспензій Вуксал, Ви отримаєте якісну та кількісну при­бавку врожаю. На кожному етапі нашої спільної співпраці кваліфіковані спеціалісти компанії Уніфер забезпечать інфор­маційно-консультуційний супровід, починаючи від розробки програми підживлення та закінчуючи збиранням врожаю.

Професійні агрономічні консультації і сервісний центр в Україні: ТОВ «Уніфер»:

Херсонська обл., 74800, м. Каховка,
вул. Мелітопольська, 17-Б
Тел.: (05536) 2-71-31, 2-71-32
е-mail: [email protected]

www.facebook.com/UniferCompany
www.instagram.com/unifer_ua

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали