Агрономія
Головне:
Агрономія

Регулятори росту для соняшнику

Регулятори росту для соняшнику

Ці препарати сприяють підвищенню врожайності, більш ранньому достиганню посівів, збільшенню вмісту олії в насінні та кращому його зберіганню у сховищах.

 

Вітчизняні регулятори росту рослин (РРР) мають помірну вартість. Тому прибуток від використання регуляторів у 5—10 разів перевищує затрати, пов’язані з їх застосуванням. Висока ефективність регуляторів росту рослин зумовлена вмістом у них збалансованого комплексу біологічно активних речовин, завдяки яким прискорюється наростання вегетативної маси та кореневої системи, а тому активніше використовуються поживні речовини, зростають захисні властивості рослин, їх стійкість до захворювань, стресів та несприятливих погодних умов. Це дозволяє скоротити на 20—30% обсяги використання пестицидів без зменшення захисного ефекту.

 

РРР посилюють імунну стiйкiсть рослинного організму до несприятливих умов, а також до вірусних, бактеріальних i грибних захворювань, сприяють підвищенню вмісту білків та вітамінів, знижують негативний вплив пестицидів. Дослідами доведено, що при проникненні грибкової інфекції в рослинні клітини на перших етапах і на слабких природних інфекційних фонах спостерігається досить активне зарубцювання пошкоджених точок листкового апарату.

 

Крім того, під дією регуляторів збільшується виділення нектару та пилкова продуктивність соняшнику. Цей фактор створює сприятливе фізіологічне середовище для формування повноцінного насіння і підвищення продуктивності. Ці препарати також підсилюють і обмінні процеси на рівні клітин і рослин. Вони не замінюють органічних і мінеральних добрив, а доповнюють їх у системі удобрення культур, підвищують коефіцієнт використання поживних елементів з добрив. За своєю ефективністю гектарна доза регуляторів прирівнюється до дії добрив на рівні N20-30P20-30К20-30 діючої речовини.

 

Регулятори росту застосовують для передпосівної обробки насіння або для обприскування посівів у певні періоди розвитку рослин. Так, для соняшнику — це 3—5 пар справжніх листків. На сьогодні у сільгоспвиробництві, згідно з Переліком препаратів, дозволених до використання в Україні, для підвищення врожайності соняшнику використовують регулятори росту, наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Регулятори росту рослин при вирощуванні соняшнику

Назва препарату

Норма витрати препарату

Спосіб, час обробок

Максимальна кратність

обробок

АКМ

200 мл/т

Обробка насіння перед висівом

1

500 мл/га

Обприскування посівів

1

Біоглобін

0,25—1,25 л/га

Обприскування посівів

1—2

0,5% розчин

Обробка насіння

1

Вермістим-К

5—8 л/т

Обробка насіння

1

3—8 л/га

Обприскування під час вегетації

2

Вимпел (Агролайт)

0,26 л/т

Обробка насіння

1

0,25—1,0 л/га

Обприскування посівів

1—2

Гумісол

15 л/т

Обробка насіння

1

Деймос

1,5 л/га

Обприскування посівів

1

0,6 л/т

Передпосівна обробка насіння

1

Дорсай

0,25 л/т

Обробка насіння

1

Емістим C

20 мл/т

Обробка насіння

1

10 мл/га

Обприскування посівів

1—2

Ендофіт L1

3—5 мл/т

Обробка насіння

1

3—10 мл/га

Обприскування по вегетації

2

Келпак

2,0л/га

Обприскування посівів

2

Марс ELBi

750 мл/га

Обприскування посівів

1

300 мл/т

Обробка насіння перед висівом

1

Неофіт

25—75 мл/га

Позакореневе живлення

1

Нива

5 л/т

Обробка насіння

1

Радостим

250 мл/т

Обробка насіння

1

50 мл/га

Обприскування посівів

1

Реастим

5—8 л/т

Обробка насіння перед висівом

1

4—5 л/га

Обприскування рослин

1

Трептолем

20 мл/т

Обробка насіння

1

10 мл/га

Обприскування посівів

1

Фумар

1—2 мл/т

Інкрустація насіння

1

 

Польові дослідження препаратів

 

У Таврійському державному агротехнологічному університеті з 2005 року проводяться дослідженняодного з перелічених регуляторів росту рослин АКМ. Було з’ясовано, що під його впливом підвищується якість насіння і зростає урожайність соняшнику. Так, обробка посівного матеріалу культури цим препаратом забезпечувала прибавку урожаю для сорту Прометей на 2,1 — 2,8 ц/га, при врожайності в контролі 19,4 ц/га, а для сорту Лідер — на 2,5—3,4 ц/га, при врожайності в контролі 22,3 ц/га, що збільшувало і вихід олії на 0,97 та 1,21 ц/га відповідно.

 

Протягом усього періоду формування сім’янки в сорту Лідер за дії РРР було відмічено достовірно вищий вміст ліпідів, і на кінець дозрівання цей показник був більшим на 4,6%, порівняно з контрольним варіантом досліду, де передпосівну обробку насіння не застосовували.

 

Ступінь стиглості насіння оцінюють за зміною вологості і кислотного числа олії, яке характеризує вміст вільних жирних кислот. Протягом усього періоду формування сім’янки відбувається поступове зниження вологості насіння соняшнику в усіх варіантах досліду. Однак за дії регулятора росту рослин спостерігалася тенденція до швидшої втрати вологи. Так, у стадії технічної стиглості вологість насіння досліджуваних сортів зменшувалася порівняно з початком досліду в контрольному варіанті в 9,5 раза, а в дослідному — до 10,5 раза. Це свідчить про пришвидшення процесів дозрівання сім’янки і дозволяє отримати продукцію з меншим вмістом води, що, відповідно, зменшує енерговитрати на післязбиральне досушування насіння і вентиляцію сховища при зберіганні.

 

Вміст вільних жирних кислот (кислотне число олії) є одним з показників якості насіння соняшнику, яке нормується ДСТУ 4694-2006. Вченими університету було з’ясовано, що за дії регулятора росту рослин формується насіння соняшнику з кислотним числом олії нижчим на 21—33%, ніж у контрольному варіанті. При зберіганні такого насіння гальмуються процеси гідролітичного розпаду ліпідів, що дозволяє подовжити термін його зберігання на 2 місяці.

 

При вивченні передпосівної обробки насіння соняшнику на інтенсивність перекисних процесів було встановлено, що регулятор стабілізує процеси пероксидації у період формування і дозрівання насіння, що дозволяє отримати продукцію, яка характеризується зниженим вмістом продуктів їх пероксидації (перекисне число — в 2,8 раза, вміст малонового діальдегіду — на 21,9—24,5%).

 

Біологічна цінність рослинної олії визначається вмістом біоантиоксидантів. Так, обробка посівного матеріалу регулятором сприяє нагромадженню у вирощеному насінні фосфоліпідів (в 1,2—1,8 раза), що є запорукою збереження високої якості сировини протягом тривалого часу, а продукція може характеризуватися підвищеною біологічною цінністю.

 

Подібні дослідження проводилися і в інших наукових установах, зокрема, у Черкаському інституті АПВ. Так, передпосівну обробку насіння перед висівом проводили препаратами Радостим і Трептолем на насіннєвих заводах. Їх вносили одночасно із засобами захисту (протруйником і плівкоутворювачем) у баковій суміші. З’ясовано, що препарати сприяють підвищенню вмісту олії в насінні на 0,3—0,5% і, як результат, збільшують загальний вихід олії на 0,7—1,3 ц/га (13,6—24,5%). При додатковому обприскуванні РРР посівів соняшнику урожайність може збільшуватися на 2,2—3,1 ц/га, а вихід олії — до 4,3 ц/га. Дослідженнями цього центру також доведено, що регулятори росту рослин прискорюють достигання посівів соняшнику на 5—7 днів.

 

Таким чином, використання в сучасних технологіях вирощування сільгоспкультур таких новітніх елементів, як регулятори росту рослин, є запорукою отримання високих врожаїв з підвищеними показниками якості.

 

 

Любов Покопцева, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загального землеробства

Таврійський державний агротехнологічний університет

журнал “The Ukrainian Farmer”, лютий 2011 року 

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали