Тваринництво

Основний шлях — це шлях від теляти до корови

Основний шлях — це шлях від теляти до корови

Майбутня продуктивність жуйних тварин залежить від здоров’я телят. Утім, не лише генетика впливає на продуктивність.

Щодня під час годівлі великої рогатої худоби ми маємо справу з мікробіотою рубця і кишківника. Зрештою, кишкові мікроби жуйних тварин, в основному мікробіота рубця, забезпечують 70% добової потреби в енергії внаслідок ферментації погано засвоюваної клітковини.

Яка роль мікробіоти кишківника? І як це впливає на здоров’я теляти й майбутню продуктивність?

Є багато досліджень, спрямованих на вивчення кишкової мікробіоти телят, під час яких вивчають патогени, що спричиняють діарею, зокрема Escherichia coli. На мікробіоту кишківника на стадії вирощування впливають не лише патогени, а й вік, спосіб годування, місце відбирання проб (стінки кишківника або його вміст), ділянка кишківника і кормові добавки. Чим молодше теля, тим сильніше може змінюватися склад мікробіоти. Отже, додавання пробіотиків і пребіотиків часто рекомендовано в годівлі молодняку для підтримування розвитку здорової мікробіоти.

У розвитку мікробіоти рубця фаза відлучення є критичною. Мікробіота рубця повинна розвиватися відповідно до його розмірів і епітелію. Значні відмінності в мікробіоті рубця можна побачити в перші кілька місяців життя. Крім того, є відмінності між спільнотами, пов’язаними зі стінкою рубця і рідинами. Подальші дослідження спрямовані на розуміння активності мікробіоти рубця і підтримання розвитку й функціонування рубця в критичний перехідний (транзитний) період.

Яка роль мікробіоти кишківника в здоров’ї теляти?

Кишковий епітелій може бути воротами для проникнення патогенних бактерій. Завдяки ранньому розвитку мікробіоти розвивається епітелій слизової оболонки кишківника і регулюється імунна система кишківника. Таким чином, мікробіота має велике значення в захисті від патогенів. Крім того, існує тісний взаємозв’язок між мікробною спільнотою кишківника, зростанням і здоров’ям тварин. З одного боку, це можна пояснити різними метаболітами: бутират, наприклад, має дуже високу енергетичну цінність і використовується епітелієм рубця і кишківника як джерело енергії. З іншого боку, деякі метаболіти певних мікроорганізмів мають протизапальну дію. Стрес, наприклад, спричинений кастрацією, також впливає на мікробіоту шлунково-кишкового тракту телят. Різноманітність мікробів, особливо у телят із низькою масою тіла, знижується через стрес, а це сприяє дисбактеріозу (дисбалансу мікробної спільноти кишківника). Стрес буває також під час відлучення, який можна нівелювати за допомогою якісних кормів, відповідного віку відлучення і хорошого менеджменту.

Часто недооцінюється важливість кишкової мікробіоти телят. Існує доказова база того, що продуктивність і ефективність годування також пов’язані з мікробіотою кишківника.

Які про- і пребіотики використовувати для підтримки мікробіоти рубця й кишківника теляти?

Хороше годування і дотримання гігієни, звичайно ж, є першими вимогами для здорового старту телят. Оскільки інфекційний тиск може бути високим попри оптимальні умови, ми рекомендуємо стратегічно використовувати пробіотики і пребіотики.

Мета полягає в тому, щоб використовувати пробіотики і пребіотики для поліпшення здоров’я і продуктивності телят, покращення травлення і запобігання колонізації хвороботворними мікроорганізмами за допомогою збалансованої мікробіоти в кишківнику й рубці, також рекомендовано застосовувати у стресових ситуаціях.

Наприклад, можна додавати такі про- і пребіотики:

ПробіотикиПребіотики
ТелятаBacillus strains (Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis) Enterococcus faeciumСтінки дріжджових клітин (Saccharomyces cerevisiae) Гідролізовані дріжджі (Kluyveromyces fragilis) Інші пребіотики
ТелятаEnterococcus faeciumІнші пребіотики

Приклад використання гідролізованих дріжджів для телят

Стресові ситуації часто виникають через перегрупування або транспортування тварин, що супроводжується діареєю або іншими хворобами, зокрема респіраторними. Інгредієнти гідролізованих дріжджів мають імуномодулювальну дію, що сприяє зміцненню імунітету теляти і під час стресових ситуацій може запобігти низці хвороб. Дослідження з препаратом TechnoYeast 2020 року (гідролізовані дріжджі (Kluyveromyces fragilis)) вже показали відмінний результат (Hoping et al).

Досліджували 209 бичків симентальської породи, середній вік яких становив 41,3 дня, вага — 81,7 кг. Їх було перевезено з різних ферм на експериментальну ферму. Після поділу на дві групи годування (контрольна група —107 телят; дослідна група, до раціону якої було додано препарат TechnoYeast — 102 теляти) дослідна група отримувала 10 г препарату TechnoYeast на одне теля в день протягом 35 днів, який вводили за допомогою замінника молока. Крім того, препарат TechnoYeast замінив 5 кг соєвого шроту на тонну концентрату протягом перших 59 днів. Крім добових приростів визначали конверсію корму, оцінювали фекалії та здоров’я тварин.

Рис. 1. Вплив добавки TechnoYeast на добові прирости телят. Дані з різними індексами істотно відрізняються (P < 0,05)

Телята дослідної групи з препаратом TechnoYeast досягли більшої кінцевої ваги і дохід від продажів становив 9,30 євро на тварину. Конверсія корму становила 3,10 кг сухої речовини / кг приросту живої маси в контрольній групі проти 2,88 кг сухої речовини / кг приросту живої маси. Дослідна група мала не лише кращі добові прирости, але й ефективніше засвоювала поживні речовини.

Під час вивчення консистенції фекалій спостережено, що діарея із серйознішими симптомами частіше була контрольній групі, ніж у групі, що отримувала TechnoYeast (в контрольній групі у 18,8% тварин діарея була рідкою або водянистою, як порівняти з 13,2% тварин у групі з TechnoYeast).

Рис. 2. Випадки індивідуального лікування тварин (на 100 телят) у контрольній групі та у групі, в якій давали TechnoYeast

Варто звернути увагу на використання ліків під час проведення досліду. Частота лікування телят була істотно нижчою в групі, що отримувала добавку, і знизилася як за шлунково-кишкових, так і респіраторних хвороб. Можна з упевненістю стверджувати, що додавання гідролізованих дріжджів позитивно впливає на здоров’я тварин і знижує витрати на індивідуальне лікування (3,81 євро на лікування окремих тварин у контрольній групі проти 2,34 євро на лікування окремих тварин у групі з препаратом TechnoYeast).

Використання гідролізованих дріжджів для телят позитивно позначається на їх продуктивності та здоров’ї!

Доведено:

  • вищими добовими приростами,
  • найкращою конверсією корму,
  • покращеною консистенцією фекалій,
  • зниженням кількості випадків індивідуального лікування.

Отже, ми рекомендуємо стратегічне використання пробіотиків і пребіотиків для поліпшення мікробної різноманітності й функціональності рубця та кишківника. Завдяки індивідуальному підходу до кожної ферми ми можемо істотно поліпшити здоров’я телят і підвищити їх продуктивність!

Таня Крегело (Dr. Tanja Krägeloh), д-р наук, продакт-менеджер відділу кормових добавок компанії Biochem

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ