Техніка

MZURI Pro-Til — технологія смугового вирощування: один агрегат, один прохід техніки

Традиційний догляд / культивування ріллі — це кілька або й кільканадцять операцій, виконуваних у період, що триває від збору культури-попередника до сівби наступної культури. Утім, така кількість операцій, особливо глибока оранка, вимагає значних витрат праці, часу й палива.

Смугова технологія обробітку ґрунту — це поєднання переваг глибокого обробітку, яким ґрунт готують до росту й фізіологічної активності кореневої системи рослин, із перевагами прямої сівби, за якої міжряддя вкриває мульча з пожнивних решток, а грошові витрати значно зменшуються (рис. 2). Новітнє знаряддя — агрегат фірми Mzuri (фото 1), дозволяє не лише доглядати ріллю в такий спосіб, а й за один прохід техніки вносити у ґрунт мінеральні добрива, висівати насіння та вносити мікрогрануляти, деякі засоби захисту рослин або насіння проміжних культур. Таке приготування поля та сівбу можна назвати «технологією одного проходу техніки» (рис. 3).

Створення сприятливих умов для росту й урожайності рослин із застосуванням лише одного агрегата фірми Mzuri можливе завдяки його конструкції. Перед зубоподібними лапами-розпушувачами можна встановити елементи, що розрізатимуть рослинний матеріал. Вони особливо корисні, якщо після збору культури-попередника або внаслідок вирощування проміжної культури на полі лишаються довгі й волокнисті, такі що не розкришуються, стебла рослин. Подрібнення дозволяє відгорнути рослинні рештки в міжряддя й обмежує ризик їх нагромадження на лапах розпушувачів.

Зубоподібні розпушувачі поєднані з аплікаторами, що вносять мінеральні добрива. Добрива пневматично подаються з бункера, у якому також є камера для насіння. Місткість бункера така, що забезпечує залежно від норми висів безперервну роботу агрегата на кількох або кільканадцяти гектарах поля. 

Конструкція ґрунтообробних зубоподібних лап дозволяє розпушувати вузьку оброблювану смугу ґрунту на значну глибину, не піднімаючи на поверхню зволожений ґрунт із глибших горизонтів. Це корисно для сходів рослин, адже захищає розпушений шар від збивання у грудки й утворення ґрунтової кірки. За кожною лапою-розпушувачем іде колесо з гумовою шиною. Колесо виконує дві функції: транспортну — під час переміщення машини Mzuri, й агротехнічну, прикочуючи й ущільнюючи надміру пухкий ґрунт. Такий ґрунт зі щілинами лишає по собі лапа-розпушувач, й укриті гумовими шинами колеса ці щілини змикають. Щілини не є занадто глибокими, але на важких глинистих ґрунтах чи ґрунтах зі значним умістом мулистої фракції самостійно не змикаються. Якщо не подбати, щоб такі щілини зімкнулися, корені рослин не матимуть контакту з ґрунтом й не зможуть вбирати вологу та мінеральне живлення.

У розпушені, а після того й ущільнені смуги ґрунту заглиблюються висівні сошники. Кожен із висівних сошників має індивідуальне кріплення й обладнаний коліщатком, що копіює рельєф ґрунту. Це дозволяє розміщувати висіяне насіння на однаковій глибині в ґрунті. Обладнані коліщатками висівні сошники залежно від модифікації агрегатів Mzuri можуть сіяти насіння в смугу розпушеного ґрунту як рядком, так і смугою.

Вибір способу розміщення насінин у ґрунті залежить від вимог вирощуваної культури та ґрунтових умов поля.

Кінцівки висівних сошників мають додатковий конструкційний елемент — крильця. Окрім розташування насінин у легко заглиблених борознах ці крильця вигортають із посівної смуги в міжряддя рослинні рештки й грудочки ґрунту, формуючи з вигорнутого міні-гряди. Як наслідок, конфігурація поверхні поля, отримувана після проходу агрегата Mzuri Pro-Til, сприяє затриманню снігу навколо кореневих шийок і вузлів кущення в рослин озимих культур; під час дощів у зоні росту коренів утримується більша кількість води; за індивідуального підживлення кожної рослини в борозенках зосереджуються гранули мінеральних добрив.

В агротехніці культур, стовбури яких під час жнив слід зрізати якомога ближче до поверхні ґрунту, наприклад сої, аби уникнути нерівностей поля, можна застосовувати висівні сошники з іншою конструкцією наконечників та/або загортачами й розрівнювачами поверхні. Ці загортальні й розрівнювальні елементи опційно кріпляться позаду висівних сошників. Важливим елементом висівного механізму є коліщата, що копіюють рельєф ґрунту. Крім уже згадуваного контролю глибини сівби ці коліщата ущільнюють ґрунт у зоні висіву, а це збільшує надходження до насінини ґрунтової капілярної вологи й пришвидшує їх проростання. Про роль цього конструкційного елемента агрегатів  Mzuri Pro-Til свідчить можливість вибору коліщат-копірів залежно від типу вирощуваної культури, способу її сівби (у ряди чи в смуги) та ґрунтових умов. Завдяки цьому в будь-яких агротехнічних умовах і місцеположеннях можна отримати швидкі, рясні та рівномірні сходи висіяних культур.

1 — стерня; 2 — різні рослинні рештки; 3 — не розпушений ґрунт і капілярна волога; 4 — необроблений ґрунт, багатий на поживні елементи, кисень і вологу; смуга обробленого ґрунту, місце проростання насінин і росту коренів рослин.

Івона Яскульська, Даріуш Яскульський

Технологічно-природничий університет у Бидгощі, Польща

газета “АгроМаркет”, жовтень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ