Агрономія
Головне:
Агрономія

Кораген® — рятівник посівів кукурудзи та інших польових культур

Поділитись:
Кораген® — рятівник посівів кукурудзи та інших польових культур

За сучасного вирощування польових культур неможливо обійтися без інтегрованого захисту, і тут важливе місце належить хімічному методу. тому правильний вибір препаратів, час, методи й норми їх застосування можуть стати основними критеріями успішного господарювання.

Серед причин низької ефективності хімічних засобів захисту рослин від основних шкідливих видів є тривале застосування одних і тих самих препаратів, прояв резистентності до деяких груп хімічних сполук, «моральне старіння пестицидів», порушення технології їх застосування, вплив рН і жорсткість води в приготуванні робочих розчинів препаратів тощо. Останнім часом спостерігається посилення впливу погодних умов на проведення захисних заходів від шкідливих фітофагів, збудників хвороб і бур’янів в агроценозах: підвищення температури повітря (суттєво знижується ефективність застосування більшості фосфорорганічних препаратів і піретроїдів за температури вищої ніж +25 °С), тривалі зливні дощі, коли протягом 2–3 днів може випасти місячна норма опадів, досить відчутно знижують персистентність сучасних пестицидів. Тому компанії-виробники змушені шукати нові системи й методи захисту рослин від шкідливих організмів, зокрема, шкідників і розробляти нові класи інсектицидів із новим механізмом дії, враховуючи біологічні особливості розвитку цих видів у посівах і насадженнях сільськогосподарських культур. Компанія FMC, як визнаний один зі світових лідерів виробництва засобів захисту рослин, кілька років тому презентувала на ринку України продукт нового покоління, універсальний за механізмом дії і який відповідає всім вимогам сучасного захисту — інсектицид Кораген®. Виправдані очікування споживачів до продукту, такі як безпечність для людини, толерантність інсектициду до корисної ентомофауни, бджіл і навколишнього середовища, висока технічна ефективність проти лускокрилих шкідників навіть у складних погодних умовах (високі температури повітря, тривалі опади), а також його тривалість і швидкість дії, робить Кораген® інсектицидом № 1, як в Україні так і у світі. Кораген® є контактно-шлунковим інсектицидом. Препарат активує рианідинрецепторні гени шкідника, що відіграють головну роль у скорочуванні м’язів. Після обробки препаратом у шкідників активізується виведення внутрішніх запасів кальцію з м’язів, що зупиняє їх скорочування і миттєво настає параліч. Кораген® діє блискавично — миттєво припиняється харчування, і внаслідок цього шкідник із часом гине. Інсектицид є високоефективним препаратом як проти яєць, так і гусениць шкідника. Важливо зазначити й те, що цей препарат належить до нового класу інсектицидів. Саме ця новизна та невідомий до недавнього часу механізм дії дає змогу відмінно використовувати Кораген® в антирезистентних програмах із захисту рослин. Інсектицид зареєстрований на яблуні, картоплі, томатах, кукурудзі, сої та соняшнику. Сьогодні одним із пріоритетів для аграріїв України є вирощування таких культур, як кукурудза, соняшник і соя. Варто зазначити, що їх експорт є орієнтованим, тому якість має бути бездоганною. Важливою складовою цього виробництва також є стандартність продукції, що дозволяє реалізовувати товар за високою ціною.

Найпоширенішими шкідниками в посівах кукурудзи є кукурудзяний стебловий метелик і бавовникова совка.

Кукурудзяний стебловий метелик

Кукурудзяний стебловий метелик представлений в Україні переважно в одному поколінні. На Півдні частина гусениць (факультативно) заляльковується й у серпні-вересні розвивається друге покоління шкідника. Личинки пошкоджують стебла, листки, волоть, качани та зерно кукурудзи. Окрім прямої шкоди кукурудзяний стебловий метелик, пошкоджуючи рослини культури, створює сприятливі умови для проникнення таких збудників небезпечних хвороб, як фузаріоз, пухирчаста сажка та цвіль качана. Своєю чергою, ураження качанів і зерна кукурудзи збудниками патогенів роду Fusarium, що активно продукують мікотоксини, значно знижують якість зерна й активно впливають на життєві процеси такої продукції.

Бавовникова совка

Бавовникова совка розвивається в Україні в трьох поколіннях. Шкідник є надзвичайно небезпечним видом, що пошкоджує генеративні органи рослин кукурудзи (волоті й качани), що може призвести до масового недоопилення рослин й отримування недостиглого зерна кукурудзи. Нагромадження випорожнень гусениць і завдані ними пошкодження, надалі сприяють утворенню й розвитку в рослині грибних і бактеріальних захворювань, що створює додаткові втрати зерна та зниження його товарної якості. Втрати врожаю посівів кукурудзи від бавовникової совки та кукурудзяного стеблового метелика можуть сягати 60% і більше. У посівах соняшнику, площі якого в Україні щорічно збільшуються, особливо небезпечними шкідниками є бавовникова совка, луговий метелик і соняшникова вогнівка.

Луговий метелик

Луговий метелик в Україні розмножується у двох-чотирьох поколіннях. Гусениці шкідника живляться молодими листками, обгортками качанів, нестиглими зернами качанів. Слід зазначити, що метелики шкідника здатні мігрувати на значні відстані.

Соняшникова вогнівка

Соняшникова вогнівка — поширена на всій території України. За вегетаційний рік шкідник розвивається в одному поколінні, на Півдні — два (факультативне). Гусениці шкідника живляться пилком і пелюстками квіток, а починаючи з третього віку, прогризають оболонки сім’янок і виїдають насіння. Комаха знищує також тканини кошиків й обгорткові листи. У посівах сої значної шкоди крім лугового метелика, бавовникової совки завдає акацієва вогнівка.

Акацієва вогнівка

Акацієва вогнівка в Україні розмножується у 2–3 поколіннях. Гусениці, переходячи з одного бобу в інший, живляться зерном, об’їдаючи його зовні. Гусениці шкідника молодших віків харчуються під покривом зерна. А тому Кораген® є високоефективним рішенням проти лускокрилих шкідників у посівах кукурудзи, соняшнику та сої. Інсектицид можна застосовувати впродовж вегетації культури в період масового льоту імаго шкідників. Оптимальним періодом застосування препарату є початок і масове відкладання яєць. Рекомендовані норми застосування інсектициду Кораген® — 125–150 мл/га. Для захисту від кукурудзяного стеблового метелика є достатнім його застосування в нормі 125 мл/га. Препарат рекомендується застосовувати не більше як два рази за вегетаційний сезон, обидві обробки мають бути послідовними в межах одного покоління шкідника. Оскільки цей інсектицид має високі показники безпечності до корисної ентомофауни та акарифауни, в посівах сої він підтримує чисельність популяції корисного хижого кліща (на противагу фосфорорганічним препаратам і піретроїдам). Це сприяє зниженню шкідливої дії павутинного кліща, дорослі особини, німфи та личинки якого активно висмоктують соки з листків, що призводить до порушення водного балансу рослин і зниження вмісту хлорофілу та до припинення фотосинтезу. Багато хто з фермерів застосовує для захисту від лускокрилих шкідників у польових культурах біологічного агента — трихограму. Ефективність її застосування в польових сівозмінах — 60–70%. Слід нагадати, що за застосування трихограми надзвичайно важливим є зробити це вчасно — в період масової яйцекладки шкідника. Якщо ж трихограму застосувати на один-два дні пізніше від початку яйцекладки цього фітофага, шкідник ще безпосередньо в фазі яйця перейде в фазу ембріонального розвитку, й трихограма вже буде безсилою. Це зумовлено тим, що її розвиток буде запізнілим, і вона не зможе знищити цю комаху (способом паразитизму) до початку її розвитку. Трихограму потрібно застосовувати способом випуску в посівах кукурудзи тільки на свіжі яйцекладки цього небезпечного виду. Крім того, потрібно пам’ятати, наприклад, що фенологія кукурудзяного метелика та бавовникової совки відрізняється, а особливо це стосується різного часу появи фітофагів у посівах кукурудзи. Перше покоління бавовникової совки може розвиватися спочатку на інших культурах або бур’янах, і тільки потім перелітати в посіви кукурудзи, що не враховують господарства. Цей шкідник може з’являтися дещо раніше ніж стебловий метелик і демонструє сильний старт у розвитку, а це призводить до проблем із часом унесення трихограми й перегляду норм її випуску.

У разі з препаратом Кораген®, ефективність його застосування становить понад 90%. Однією з особливостей інсектициду є його тривала дія. Тому, якщо препарат застосовується насамперед проти бавовникової совки, то завдяки високій його персистентності є можливість одночасно контролювати й згаданих вище шкідників. Препарат має широке вікно застосування від початку масового льоту до початку виходу личинок із яєць. Навіть якщо в посівах уже спостерігають личинки шкідника, Кораген® є актуальним інструментом для захисту посівів культури від пошкодження. Усе це дозволить отримувати високі та стандартні врожаї цих культур та значно покращити економічний і екологічний стан у багатьох регіонах України.

Максим Яновський, керівник відділу маркетингу компанії «FMC Україна»

Поділитись: