Агромаркет

Гра за власними правилами

Гра за власними правилами

У компанії AgroGeneration шлях до ефективності пролягає через використання програмних продуктів й індивідуальної системи удосконалень кожного підрозділу.

 

Олександр Водолажченко

Для великих компаній системи керування є не просто важливими — без них саме існування компанії перебуває під загрозою. Неможливість ухвалення ефективних рішень і відсутність елементарного контролю в умовах України досить швидко призводить до банкрутства. У компанії AgroGeneration потреба в системі керування виникла ще 10 років тому, коли створювали холдинг Harmelia із земельним банком близько 70 тис. гектарів. На той час кожен підрозділ мав різні системи бухгалтерського обліку, технічний парк також не відрізнявся схожістю. Для об’єднання всіх підрозділів у єдину систему потрібно було створити такий програмний продукт, який дозволив би зручно та ефективно керувати всіма ресурсами й процесами. Детально про створення системи керування нам розповів директор з інформаційних систем холдингу Олександр Водолажченко.

 

— Пане Олександре, як створювалася система керування компанії, які основні вимоги висували до кінцевого продукту?

 

— Побудова системи керування підприємством від початку передбачала створення єдиної інформаційної системи. У її розробці основними вимогами були такі: єдиний контроль доступу та прав доступу користувачів, виконання завдань найоптимальнішим спеціалізованим програмним продуктом (фінансові питання та документообіг — на базі платформи 1С, геодані — на платформі ArcGIS, зберігання й обробка масивів даних — MSSQL тощо), відсутність дублювання даних у спеціалізованих рішеннях. До фінансових показників в обліку крім традиційних значень, віднесених до статей витрат/доходів, були додані обов’язкові атрибути прив’язки до сезону та земельної ділянки.

 

Усі системи працюють автономно, взаємодіючи за допомогою сервісів. У системи немає спільного доступу до таблиць даних різних підсистем: це дозволяє чітко визначити межі відповідальності в рамках кожної підсистеми й звести до мінімуму доопрацювання під час модифікації або під’єднання нової системи.

 

Робота системи розрахована на умови низькошвидкісного нестабільного підключення. Користувачі працюють, використовуючи термінальний вхід на сервер, що дає змогу централізувати всі розрахункові й інформаційні ресурси, істотно пришвидшувати й спрощувати процес оновлення версій програмного забезпечення. Для автономної роботи в деяких підрозділах використовуються офлайнові додатки з можливістю сервісного завантаження/ вивантаження даних.

 

— Як відбувається процес упровадження кожної технології — випробування, тестування в одному підрозділі, подальше масштабування?

 

— Усе відбувається саме в такій послідовності. Спочатку нова система проходить два види тестування — в межах відділу розробки та в одному з підрозділів. За результатами кожного тестування вносять виправлення та доопрацювання, потім у кожному підрозділі холдингу проводять навчання працівників для роботи з новим ПО, після чого система запускається в роботу. Наприклад, система обліку фактично виконаної роботи, яка працює на основі даних супутникового моніторингу, вже пройшла всі етапи впровадження, і результатом стане повна автоматизація обліку шляхових листів.

 

— Як відомо, в підприємстві працює система моніторингу, за допомогою якої здійснюється контроль за всіма виробничими процесами та рухом ТМЦ. Чи створювалася така система індивідуально для холдингу чи було придбано готове рішення? Які завдання повинна виконувати система?

 

— Для вирішення завдань контролю використовується готове рішення, яке навіть не адаптоване для аграрної галузі. Ця система має базовий функціонал контролю треку, а також підключення до системи різних датчиків. Автономно система забезпечує процес контролю палива, швидкісного режиму та виконує функції охоронної системи.

 

Аграрні завдання вирішуються за допомогою окремої системи, яка була розроблена на базі платформи ArcGIS. Вона відвантажує масив інформації з даними GPS і значеннями датчиків, проводить обчислення характеристик треку й порівнює ці дані з фактичними межами об’єктів холдингу (поля, МТП, тік, елеватор). Виходячи із цього розрахунку, формується масив BigData про різні числові показники, отримані в процесі роботи техніки. Цей масив є основою для подальшого аналізу в проектах LeanSixSigma (LSS), формує значення показників для облікових систем, створює аварійні сигнали для контрольно-диспетчерського центру.

 

Упровадження системи автоматизованого збору даних про фактично виконані роботи та їх використання в обліку є одним із завдань на поточний сезон. Наступними етапами розвитку системи є збільшення кількості контрольованих параметрів, збирання статистичних даних із бортових систем техніки та в перспективі — підтримка технологій блокчейн в описі кожної одиниці продукції від моменту закупівлі сировини до відвантаження товару зі складу.

 

Рис. Приклад візуалізації інформації під час перевірки процесу огляду

полів агрономом на основі різних джерел даних (з облікової системи

отримано якість зерна за даними лабораторії, індекси NDVI та контури

полів з GIS-системи, трек руху за даними GPS-моніторингу техніки)

Для керування виробництвом у компанії запровадили систему LeanSixSigma. Ця ініціатива надійшла від президента AgroGeneration Джона Шморгуна, який пересвідчився в ефективності системи під час роботи в одній із найбільших корпорацій світу. Система дає змогу оптимізувати виробничі процеси, зменшити втрати ресурсів і робочого часу, вдосконалити технології. Через неї впроваджуються й технології точного землеробства як інструменти покращення ефективності роботи компанії.

 

Взагалі система LeanSixSigma вважається чи не ідеалом для організації й керування виробництвом. Завдяки їй будь-які зміни в системі керування можуть відбуватися лише за узгодженням із керівництвом компанії. Проте система дослухається й до пропозицій, які надходять від виконавців. Таким чином, рішення, прийняті «згори», завжди отримають оцінку, і в разі потреби можуть бути переглянуті й скориговані.

 

Етап упровадження був досить складним, оскільки сприйняття і підтримка персоналом є надважливим чинником на всіх рівнях. Тому головний акцент було зроблено саме на тих людей, які керують проектами й підвищують ефективність роботи компанії. Наступним етапом було донести ідеологію в маси, і на місцях певна кількість персоналу поставилися до новацій доволі прохолодно. Це й не дивно, оскільки багатьом будь-які зміни не подобаються. А тут мова йшла не лише про якусь додаткову роботу, а про створення корпоративної культури всередині компанії з відповідними бізнес-стандартами, щоб працювати більш ефективно та продуктивно.

 

Початок роботи системи відбувся минулого року, і вже сьогодні певні проекти почали приносити відчутний результат. Оптимізація роботи відділу закупівель принесла близько 7% економії. В інших проектах зменшили використання людських ресурсів, а працівників задіяли там, де це доцільніше. Отже, система вже приносить конкретні результати: завдяки впровадженню оптимізаційних проектів збільшується EBITDA. В майбутньому вдосконалення й оптимізація триватимуть, що забезпечить стабільний розвиток компанії за будь-яких умов.

 

Говорить експерт

 

Олег Наріжний, фахівець з операційного вдосконалення LSS

 

Наша компанія почала впроваджувати систему LSS з 2017 року. За цей час ключові працівники пройшли навчання й отримали відповідні знання для застосування методології системи в нашому бізнесі. Одними з основних напрямів упровадження цієї системи є проектний підхід до виявлення та усунення дефектів, поліпшення виробничих і бізнес-процесів, фокусування на споживачі та підвищення якості нашої продукції. На сьогодні вже впроваджено низку проектів, що стосуються зниження й контролю складських залишків засобів захисту рослин та інших товарно-матеріальних цінностей, удосконалення технології доробки зерна на елеваторах, а також інші проекти адміністративно-управлінського й фінансового напряму діяльності, ефект від яких уже має виражений грошовий результат.

 

Усвідомлюється важливість і поступово імплементуються проекти ощадного виробництва, збереження та економії ресурсів компанії. LSS — це система не одноразових зусиль щодо поліпшення показників роботи, а довгострокова стратегія, що потребує часу, зацікавленості та залучення всіх працівників компанії для досягнення поставлених цілей і отримання стабільних і високих результатів.

 

 

Володимир Огійчук 

журнал “The Ukrainian Farmer”, серпень 2018 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ