Овочі-Ягоди-Сад

Готуємо ґрунт для саду

Готуємо ґрунт для саду

Підготовку ґрунту на ділянці майбутнього саду слід виконувати в кілька етапів і без поспіху. Надто глибокий обробіток не завжди дає належний ефект.

 

Під час закладання багаторічних плодово-ягідних насаджень у садівника-початківця, хай навіть він і має агрономічну освіту, виникає низка питань. На відміну від польового рослинництва, де вирощування культури на одному й тому самому місці триває один-два роки, плодові на другий-третій рік лише починають давати врожаї, а сама експлуатація ділянки під монокультурою є набагато тривалішою. Для польових культур внесення добрив і обробіток ґрунту є регулярними щорічними операціями, а для плодово-ягідних — одноразовим заходом, приуроченим закладанню насаджень. Відповідно методика внесення органічних і мінеральних добрив, способи корекції реакції ґрунтового розчину, заходи оптимізації механічного складу ґрунту (щільності, пористості, водо- та повітропроникності) у саду та на полі істотно різнитимуться.

 

Непридатні грунти

 

Не завжди під закладання саду вдається отримати ділянку зі сприятливим для плодових культур ґрунтовими умовами. Щоб визначити, чи ділянка підходить для саду, слід детально дослідити ґрунтовий покрив, його якісні й кількісні характеристики. Наявність оглеєння, високої карбонатності, засолення, щебенюватості, щільних глинистих або глинисто-піщаних горизонтів у верхній частині профілю, малопотужний або деградований гумусовмісний горизонт із глибшими, непридатними для росту кореневої системи горизонтами, істотно обмежують використання земельної ділянки для плодово-ягідних культур.

 

Такі агрохімічні показники, як реакція ґрунтового розчину (кислотність) та рівень забезпеченості поживними речовинами, нескладно відрегулювати внесенням органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів у формі кальцієвмісних порід або матеріалів. Дещо важче регулюється рівень засоленості.

 

Корекція грунту 

 

Корекція агрохімічних і агрофізичних показників ґрунту вимагає значних фінансових витрат. Буває, що покращити ґрунтові умови ділянки фізично неможливо — обсяг робіт задля повного й рівномірного перемішування всієї товщі ґрунтової маси, так, щоб створити потрібні умови для кореневої системи плодового саду, є надміру великим, а ефект від таких робіт — нетривалим.

 

Якщо ж ґрунт потенційно придатний для поліпшення, підготовку й удобрення ділянки слід виконувати планомірно, із урахуванням черговості окремих заходів та періоду очікування, якого вимагає технологія…   продовження

 

Продовження статті ви може прочитати у друкованому примірнику журналу «Садівництво по-українськи».

Будь ласка, оформіть передплату в редакції, подзвонивши на номер телефону: (044) 287-88-30

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
6
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ