Агрономія

Ефективний і доступний гербіцидний захист посівів кукурудзи

Ефективний і доступний гербіцидний захист посівів кукурудзи

У сучасних умовах одним із пріоритетних напрямів розвитку рослинництва є застосування новітніх технологій вирощування кукурудзи, які забезпечують стабільне нарощування обсягів виробництва зерна та насіння.

У першу чергу, розкриття потенціалу насіння, отримання високих кількісних і якісних показників урожайності напряму залежать від можливості створення конкурентних умов для рослин кукурудзи щодо агресивних компонентів агроценозу: шкідників, хвороб і небажаної рослинності в посівах культури.

Вдало підібрані продукти захисту можуть забезпечити зниження фітотоксичності на культуру й максимальне збереження майбутнього врожаю, тому вибір препаратів для захисту посівів кукурудзи є одним із важливих елементів технології вирощування.

Близько 70% в технологічному процесі вирощування кукурудзи припадає на гербіциди, менше — на інсектициди, фунгіциди тощо.

Шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи є надзвичайно високою завдяки біології самих бур’янів.

Бур’яни формують більш розвинуту кореневу систему й мають швидші темпи росту, використовуючи велику кількість мінеральних елементів, швидше та ефективніше засвоюють добрива, а інтенсивність використання ними вологи в 1,5–2 раза вище, ніж у культурних рослин.

Уміст основних елементів живлення в бур’янах значно перевищує показники культурних рослин.

В умовах недостатнього зволоження бур’яни сильно висушують ґрунт, у результаті чого спостерігається пришвидшення дозрівання, не виповнення качанів кукурудзи і втрата абсолютної ваги зерна. Це зумовлено високим транспіраційним коефіцієнтом бур’янів.

Слід зазначити, що злакові види бур’янів сильніше пригнічують кукурудзу, ніж широколисті дводольні.

Отже, контроль бур’янів — основна складова в технології захисту кукурудзи, що складається з кількох етапів: досходового внесення ґрунтових гербіцидів і післясходових гербіцидів на посівах кукурудзи, які потрібно планувати з фази 3-го справжнього листка.

За сильної засміченості посівів злісними видами бур’янів ефективним буде кількаразове внесення гербіцидів або застосування післясходових гербіцидів із ґрунтовою дією.

Серед перспективних і потужних комбінацій страхових гербіцидів варто окремо виділити поєднання препаратів Егіда (мезотріон, 480 г/л) та Дублон (нікосульфурон, 40 г/л) компанії Avgust для захисту посівів кукурудзи від широкого спектра однодольних і дводольних однорічних і багаторічних бур’янів із тривалою ґрунтовою дією.

Норма використання становить 0,2‒0,35 л/га Егіди + 1,0‒1,25 л/га Дублону + 0,2 л/га ПАР Ад’ю для бакових сумішей.

Період застосування цих гербіцидів досить широкий — від 3 до 10 листків культури, що дозволяє ефективно контролювати шкодочинні об’єкти.

Післясходовий системний гербіцид Егіда з ґрунтовою дією для боротьби з однорічними та деякими багаторічними дводольними бур’янами, а також окремими видами однорічних злакових бур’янів застосовується у фазу від 3 до 8 листків культури.

Егіда

Він має виражену системну дію, що проявляється у вибілюванні з подальшою некротизацією точки росту бур’янів.

Егіда знищує широкий спектр дводольних бур’янів (канатник Теофраста, щирицю, осоти, галінсогу дрібноквіткову, гірчицю польову, суріпицю звичайну, редьку дику, білу, дурман звичайний, ромашку, нетребу звичайну, зірочник середній, гірчак почечуйний, портулак городній, жовтець польовий, амброзію полинолисту, лутигу, жабрій звичайний, паслін чорний, лободу білу й ін.), а також окремі види однорічних злакових на початкових фазах їх росту (просо колосовидне, плоскуху звичайну, пальчатку криваво-червону).

Діюча речовина мезотріон проникає в рослини через листки та коріння, пересувається акропетально й базипетально, пригнічує біосинтез каротиноїдів.

Після обробки Егідою чутливі бур’яни протягом 1‒2 днів припиняють свій ріст, знебарвлюються точки росту, а згодом і вся рослина, її тканини відмирають.

Повна загибель бур’янів настає протягом 1‒2 тижнів із моменту внесення препарату.

Період захисної дії — 40‒60 днів із моменту обробки залежно від норми витрати, погодних умов, видового складу й фізіологічного стану бур’янів.

Застосування Дублону в посівах кукурудзи є ефективним проти однорічних і багаторічних злакових (гумаю, лисохвосту, тонконогу, вівсюга, пажитниці, проса волосовидного, проса курячого, пирію повзучого, пальчатки криваво-червоної, ситі, мишію й ін.) і деяких однорічних дводольних бур’янів (гірчаків, гірчиці польової, дурману смердючого, нетреби звичайної, зірочнику середнього, канатника Теофраста, лободи білої, м’яти, пасльону чорного, жабрію, підмареннику чіпкого, портулаку городнього, редьки польової, ромашки, суріпиці звичайної, чистеця болотного, щириці й ін.).

Дублон

Діюча речовина препарату — нікосульфурон є інгібітором утворення ферменту ацетолактатсинтази, що бере участь у синтезі незамінних амінокислот.

Гербіцид має системну дію, швидко проникає в рослини бур’янів і зупиняє їх ріст уже через 4‒6 год після обробки. Повне відмирання рослин настає через 7‒20 днів після внесення.

Дослідження, які компанія Avgust проводить у різних господарствах і на своїх демоцентрах, із року в рік підтверджують високу ефективність препаратів. Результати показують, що внесення бакової суміші в фазу 3‒8 листків не лише ефективно знищує бур’яни, а й добре стримує наступні хвилі аж до кінця вегетації.

Так, за результатами досліджень, проведених у зоні нестійкого зволоження Центрального Лісостепу, у ТОВ «Мадег» Гребінківського району Полтавської області, внесення Егіди 0,35 л/га + Дублону 1,25 л/га + ПАР Аллюр 0,15 л/га у фазу 6–8 листків кукурудзи забезпечує контроль дводольних видів бур’янів у межах 95–99%.

За видами бур’янів біологічна ефективність гербіцидів (через 21 день після внесення) становила: щириця звичайна — 95%, лобода біла — 97, падалиця соняшнику — 99, гірчак (види) — 96, дурман звичайний — 99, мишій зелений — 95%.

Меншу ефективність цієї системи захисту спостережено на ваточнику сирійському. Де спостерігали швидке відбілювання листя, припинення росту й розвитку рослин першого року вегетації.

За результатами досліджень в умовах СТОВ «Почаївка» Пирятинського району Полтавської області після застосування гербіцидів Егіда 0,3 л/га + Дублон 1,2 л/га у фазу 3–5 листків кукурудзи відмічене суттєве зменшення засміченості посівів одно- та дводольними видами бур’янів, як порівняти із забур’яненим контролем.

Біологічна ефективність дії через 21 день після проведення обприскування була у межах 96–98%. Також позитивно відмічена швидкість дії препаратів, високу ефективність проти сходів другої хвилі падалиці соняшнику й інших дводольних бур’янів завдяки ґрунтовій дії. Дослідженнями підтверджено високу селективність до культури, пригнічення відсутнє.

В умовах СФГ «Славутич» Софіївського району Дніпропетровської області після внесення на кукурудзі бакової суміші гербіцидів Егіда 0,35 л/га + Дублон 1,25 л/га + ПАР Ад’ю 0,2 л/га наведена система захисту також характеризувалася високою ефективністю дії як на однорічні злакові та дводольні бур’яни — 99%, так і на коренепаросткові — 80‒85%, ваточник сірійський — 60–80%, залежно від фази розвитку бур’яну.

Стан поля на 5 день після обробки
Без обробки (контроль) на 21 день після внесення
Станом на 28 день після обробки

Отже, надійною системою захисту кукурудзи від бур’янів є внесення страхових гербіцидів Егіда й Дублон, де головну роль у розширенні спектра дії препаратів відіграє ефект поєднання їх у баковій суміші з додаванням ПАР Ад’ю.

Незалежні випробування гербіцидів Егіда й Дублон від компанії Avgust підтверджують їх високу ефективність у виробничих умовах, а доступна ціна дозволяє зменшити собівартість вирощуваної продукції на шляху до високої рентабельності вирощування кукурудзи.

З нами зростати легше!

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ