Тваринництво

Безпечна ефективна одноразова вакцина для інкубаторів проти хвороби Гамборо забезпечує здоров’я птиці

Досконалість вакцини

Досконалість вакцини

Безпечна ефективна одноразова вакцина для інкубаторів проти хвороби Гамборо забезпечує здоров’я птиці та сприяє економічній ефективності агропідприємства. 

Войтек Ходорович

Вірус інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ, або хвороба Гамборо) поширений по всьому світу. Ендемічне висококонтагіозне вірусне захворювання курей спричиняє великі втрати у птахівництві. Захворювання призводить до імуносупресії, зниження виробничих показників, характеризується високою смертністю птиці, часто без чітких клінічних ознак. 

ЗНАТИ ВОРОГА В ОБЛИЧЧЯ 

Збудником Гамборо є безоболонковий дволанцюжковий ентеральний РНК-бірнавірус. Він зазвичай уражає молодих курчат у віці 1-6 тижнів. Основним органом-мішенню вірусу є бурса Фабриціуса, де клітинами-мішенями є незрілі IgM+B-лімфоцити. 

Щоб запобігти захворюванню, майже всю комерційну птицю вакцинують проти хвороби Гамборо. 

У ПОШУКАХ НОВОГО РІШЕННЯ 

Наразі проти хвороби Гамборо застосовують живі, імунокомплексні та векторні вакцини. Частка живих вакцин на світовому ринку становить 70–80%, а векторні й імунокомплексні разом обіймають 20–30%. 

Кожна з них має свої переваги та недоліки. Зокрема, жива вакцина передбачає ранній захист, водночас вона потребує розведення у питній воді й помилка у співвідношенні препарату та рідини впливає на ефективність захисту. 

Застосування векторних вакцин відбувається в інкубаторі під належним контролем, але недоліком можна вважати те, що вірус не поширюється в навколишньому середовищі й імунітет формується доволі пізно. Аналогічна ситуація щодо формування гуморального імунітету спостерігається й в імунокомплексних вакцин, які також застосовують в інкубаторах. 

Зазвичай вакцинують батьків, щоб використати ефект материнського імунітету, який є одним-єдиним захистом у перші 2–3 тижні життя курчат. Проте, коли титри материнських антитіл високі, це може заважати вакцинації на фермі. Обрахувати правильні строки не завжди вдається через розбіжності в часі постачань 2–3 різних матеріалів батьківського поголів’я. 

Компанія Phibro Animal Health Corporation у пошуках виправлення недоліків, притаманних різним типам вакцин проти хвороби Гамборо, 2016 року, винайшла власне рішення, яке отримало назву МВ-1 (у деяких країнах Європи її маркують як ІВD). 

МВ-1 є живою вакциною, що містить штам M.B., адаптований для in-ovo або підшкірної ін’єкції в інкубаторі. Її можна  використовувати на всіх типах виробництва: на виробництві курчат-бройлерів, несучок і батьківського стада. 

Передбачений спосіб дії МВ-1 такий: коли ми вакцинуємо in-ovo або в 1-й день життя, вірус потрапляє у тіло курчати, його «обгортають» материнські антитіла. Протягом 2-3 тижнів, коли антитіла розпадаються (зазвичай вони живуть 3–3,5 дня в бройлера), вірус заходить у бурсу й реплікує в ній. Після чого протягом 2–4 тижнів формується активний імунітет. 

Вивільнення та реплікація вакцинного вірусу в бурсі регулюється індивідуально відповідно до рівня материнських антитіл. 

Вакцину МВ-1 можна безпечно застосовувати курчатам із низьким рівнем материнських антитіл (SPF). Навіть такі м’які штами, як Lucart можуть руйнувати бурсу, якщо ми вакцинуємо курчат SPF. Аналогічна ситуація і з вакциною МВ-1. Якщо ми вакцинуємо SPF-курчат, протягом доби бачимо миттєву реплікацію і дуже великі титри в бурсі, а також протягом двох діб спостерігаємо дуже високі рівні у сироватці. 

НАУКОВИЙ ПІДХІД 

Здавалося б — аналогічні рішення існують уже давно. Але Phibro почала досліджувати, як працює вірус. 

Компанія Phibro провела експеримент, розділивши бройлерів на фермі на дві групи. Вивільнення та реплікація вірусу у групі LL (низький рівень MDA) становили 16–17 днів, а вивільнення та реплікація вірусу у групі HL (високого рівня MDA) — 24–26 днів. 

У віці 18 і 21 днів рівні вірусу групи LL були значно вищими, ніж у групі HL. 

Недостатня для формування потужної відповіді кількість MDA провокує більш раннє вивільнення вакцинного вірусу, реплікацію в бурсі й, внаслідок цього, ранній активний імунітет. 

У групі з високими материнськими антитілами, де багато антитіл і де кожне курча формує власний імунокомплекс, вивільнення антитіл та реплікація в бурсі відбуваються пізніше. Відповідно так само пізно виникає активний імунітет. 

ДЕ ХОВАЄТЬСЯ ВІРУС 

Фахівцям Phibro важливо було зрозуміти: як вірус уникає MDA, де локалізується вакцинний вірус до його реплікації та у які клітини й органи проникає. 

Відомо, що IBDV здатний виживати й розмножуватися в макрофагах та інтактних В-лімфоцитах. Можливі місця для пошуку IBDV: кров, бурса, селезінка, тимус. 

Щоб це довести, науковці компанії відібрали чотири комерційні групи бройлерів, яких вирощували в ізоляторах. Кожні чотири дні працівники досліджували кров, бурсу, селезінку та тимус птиці й брали сироватку на перевірку антитіл проти Гамборо. 

Дослідники побачили, що вірус виявляється на низькому рівні у бурсі тільки з 14 дня життя.

 Вірусне навантаження підвищується з 14 по 32 день, а потім незначно, але вірогідно знижується на 36 день. Висока варіація вірусного навантаження (~ дні 18–28), за якою слідує менша варіація на 32–36 дні. 

Низьке вірусне навантаження у віці 4 днів іде і знижується до 14 дня життя, щоб нарешті почати збільшуватися ~ 14–18 день. Незначне та слабке зниження на 36 добу. Це доводить, що бурса не є основним місцем находження вірусу. 

У крові також практично нульова наявність вірусу будь-якої миті у крові (дуже низькі рівні у віці 18, 28, 32 і 36 днів). 

У селезінці вірус виявляють із 4 дня життя та весь час. Ми зрозуміли, що основне місце вірусу, де він є, — це селезінка, але не знали, у яких клітинах. 

Застосувавши метод проточної цитометрії, який передбачає сортування активованих флюоресценцій клітин, 70% вірусу дослідники Phibro виявили у незрілих В-лімфоцитах, а 30% вірусу ховалося у мікрофагах селезінки. 

Після вакцинації МВ-1 in-ovo або на перший день вірус потрапляє до селезінки в макрофаги або незрілі лімфоцити типу В, там він формує власний комплекс, використовуючи материнські антитіла. Протягом 2–3 тижнів вірус вивільняється з цього комплексу, коли в антитіл відбувається натуральна апоптоза. Далі вірус реплікує в бурсі, вивільняється й формує активний імунітет. 

ДОСЛІДНИМ ШЛЯХОМ 

Щоб довести безпечність і ефективність вакцини МВ-1, компанія Phibro провела низку досліджень по всьому світу протягом 2016–2022 рр. За шість років у процесі польових експериментів було перевірено майже 600 млн бройлерів. Досліди були проведені в 10 країнах, зокрема, в Польщі, Ізраїлі, Бразилії (найбільшому постачальнику птиці у світі), ПАР, Аргентині, Індонезії, Індії, В’єтнамі й ін. Наразі два експерименти проводять в Україні. 

Перевірки відбувалися на всіх типах виробництва. МВ-1 порівнювали з різними імунокомплексами, векторними й живими вакцинами. Дослідження Phibro перевірили незалежні фахівці — результати було опубліковано у визнаних світом наукових журналах. 

Порівнюючи МВ-1 з ІКВ інших виробників, помітили, що імунітет після продукту компанії формується на 3–4 дні раніше. А рівень імунітету можна порівняти з таким, як після звичайної живої вакцини, введеної у правильний час. 

Аналогічна ситуація по серології, коли порівнювали титри після МВ-1 з титрами після векторних вакцин. Це були тести ІВVet — типові для векторних вакцин. Після МВ-1 спостерігалися набагато вищі титри після тридцятого дня життя. 

Після вакцинації МВ-1 спостерігалося покращення економічних результатів, як порівняти з імунокомплексними, векторними або живими вакцинами. 

За результатами дослідження в Аргентині відсоток яйцекладки та маса яйця в комерційної несучки після застосування МВ-1 підвищились. 

Ураховуючи те, що комерційна несучка є найбільш чутливою до хвороби Гамборо, неправильний підбір вакцини призводить до прямих втрат, МВ-1 може стати вдалим рішенням завдяки ефективності штаму М.В. та одноразовій вакцинації. 

Компанія порівнювала титри до 60-го тижня у поголів’ях LH і HL батьків несучки. У віці 60 тижнів титри були на рівні 4 тис. — це хороший рівень для передачі материнських антитіл курчаті. 

До того ж МВ-1 не впливає на ефективність інших вакцин або імунну систему птиці за одночасного введення вакцин проти інших хвороб. 

Тому, якщо раніше знали про три рішення щодо боротьби з Гамборо, нині з упевненістю можна казати про четверте — МВ-1. 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКЦИНИ МВ

• Раннє формування імунітету — вакцина ініціює активний імунітет, як тільки пасивний материнський імунітет знижується; 

• Індивідуальний початок імунітету — вивільнення вакцинного вірусу індивідуально регулюється відповідно до рівня MDA; 

• Груповий імунітет — вакцинний вірус швидко поширюється в поголів’ї (до 6 днів), створюючи груповий імунітет; 

• Разова доза — немає потреби в ревакцинації на фермі; 

• Широкий спектр захисту — вакцина захищає від будьякої форми польового вірусу IBD; 

• Контрольоване застосування вакцини в інкубаторі — вакцину можна застосовувати in ovo або sc в інкубаторі = повний контроль над процесом та ефективністю вакцинації; 

• Сумісність — вакцину можна застосовувати одночасно з вакцинами Марека, векторними вакцинами, Нектив Форте, вакциною проти віспи (in ovo) або будь-якою вакциною у вигляді спрею; 

• Безпека вакцини — не впливає на імунну відповідь на інші вакцини, що застосовують одночасно або окремо для будь-якого виду курчат.  

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ