Агрономія

Aскра® Xpro — примножуємо успіх разом

Aскра® Xpro — примножуємо успіх разом

Сучасна інтенсифікація технологій вирощування зернових культур у світі вийшла на принципово новий рівень, у якому всі елементи технології вирощування перебувають під пильною увагою виробників задля реалізації повного потенціалу врожаю. Звичайно й розмір інвестицій в 1 га для досягнення поставлених показників також значно збільшився через вартість самої технології та ресурсів для її реалізації. у цій статті поговоримо про один із таких ключових елементів технології, як захист урожаю від впливу шкодочинних об’єктів.

Aскра® Xpro забезпечує швидку дію і тривалий захист

Від початку розвитку хімічного контролю збудників хвороб зернових культур до сьогодення пройшло вже більш ніж сто років. За цей час було винайдено багато загально відомих діючих речовин, і ринок засобів захисту рослин кардинально змінився. Проте мало хто знає: щоб вивести на ринок одну нову діючу речовину, потрібно вивчити більш ніж 100 тис. різних інших, і часу витрачається на це більше ніж 6–8 років, не кажучи вже про вартість таких інвестицій. Для прикладу: компанія «Байер» у 2018 році витрачала в середньому 6 млн євро щоденно у всьому світі на розвиток нових технологій. Маючи потужну наукову платформу у всьому світі компанія «Байер» і далі інвестує і в нашій державі. Одним із таких найпотужніших інвестиційних проєктів є розвиток потужних фунгіцидів для захисту зернових культур. Завдяки цьому в портфоліо компанії з’явилося найновіше фунгіцидне рішення для високоінтенсивних технологій вирощування зернових культур в Україні Аскра® Xpro — інноваційний фунгіцид нового покоління для контролю комплексу хвороб ячменю та пшениці. Він складається з трьох високоефективних компонентів, два з яких — біксафен і флоупірам, що належать до класу SDHI (інгібіторів сукцинатдегідрогенази) — це єдиний продукт в Україні що має у своєму складі саме дві діючих речовини класу SDHI , й третій — протіоконазол — найпотужніший з усього класу азолів. Така комбінація дозволяє отримати незаперечні переваги у швидкості дії, яка потрібна в умовах високого тиску хвороб й отримання швидкого лікування завдяки флуопірам, що вже в першу годину після його нанесення на листок починає поширюватися по листовій пластинці, а за 7 год концентрація його в точках росту значно збільшується, поряд із цим услід за флуопірамом починає поширюватися по листовій пластинці й протіоконазол, який за 7 год повністю вкриває всю листову пластинку. Далі в гру вступає біксафен, який забезпечує тривалий захист для лікувальної та профілактичної дії.

Системні властивості Аскра® Xpro забезпечують посилений контроль захворювань

Відповідно до можливостей потужного контролю патогенів неперевершеною перевагою препарату є наявність двох потужних механізмів дії:

  • інгібування біксафеном функції мітохондрій у ланцюжку транспорту електронів у процесі дихання через пригнічення ферменту сукцинатдегідрогенази;

  • інгібування протіоконазолом диметилази ферменту, що відповідає за біосинтез стеролів, що, у свою чергу, порушує цілісність клітинних стінок грибів-патогенів, а флуопірам із біксафеном зупиняють функцію мітохондріального дихання в клітинах патогену (комплекс ІІ).

Унаслідок цього відбувається потужний профілактичний і лікувальний контроль грибів-патогенів.

Широкий спектр контрольованих хвороб пшениці представлено різними видами патогенів, ключові з яких — септоріоз листка, септоріоз колоса, піренофороз, борошниста роса, різні види іржі.

На пшениці Аскра® Xpro демонструє найвищий рівень ефективності контролю хвороб на відміну від ринкових стандартів

Однією з важливих переваг є краща ефективність проти збудника борошнистої роси, який інколи, в умовах епіфітотійного розвитку, може також з’явитись і в пізніший період, фазу прапорцевого листка. Можливість потужного контролю септоріозу та піренофорозу також дає безперечну перевагу виробникам, особливо за умов тривалого латентного періоду розвитку цих збудників, за сприятливих умов.

Ефективність Аскра® Xpro на пшениці

Результати незалежних досліджень фунгіциду Аскра® Xpro Інститутом захисту Рослин у 2018 році показали його безперечні переваги проти ринкового стандарту в контролі септоріозу, борошнистої роси, іржі та піренофорозу. І як подальший результат, що фіналізує ефективність, є результати врожайності по цих варіантах, з яких чітко можемо дійти висновку, що маса 1000 зернин на оброблених варіантах була значно вищою й показала прибавку врожаю +22,4 ц/га до контрольного варіанта й +7,4 ц/га — до ринкового стандарту. Саме ці результати й свідчать про тривалу ефективність фунгіциду та можливість отримати більш виповнені зерна, які й дають вагому прибавку врожаю.

На ячменеві Аскра® Xpro демонструє найвищий рівень ефективності контролю хвороб на відміну від ринкових стандартів

 Високий рівень контролю сітчастої, смугастої та темно-бурої плямистостей, ринхоспоріозу, борошнистої роси, рамуляріозу, іржі — найпоширеніших хвороб ячменю демонструє Аскра® Xpro до ринкових стандартів. Важливо зазначити, що фунгіцид демонструє кращу ефективність проти борошнистої роси, яка часто шкодить в умовах надмірного зволоження в загущених посівах за використання високих норм азотних добрив. Окрім того, незаперечною перевагою є потужніший контроль рамуляріозу й інших видів плямистостей листка ячменю. Зазвичай такий спектр ефективності дозволяє використати Аскра® Xpro в першу обробку ВВСН 25-31 для отримання потужної лікувально-профілактичної активності проти найхарактерніших захворювань, а наступну обробку ячменю проводимо фунгіцидом Авіатор ® Xpro, отже, таке поєднання дає можливість покращити ефективність захисту й зменшити ризики виникнення резистентності до збудників захворювань.

Ефективність застосування Аскра® Xpro на озимій пшениці в умовах України, 2018 р.
Вплив застосування Аскра® Xpro на урожайність озимої пшениці, 2018 р.

Окрім того, після обробки Аскра® Xpro спостерігається також позитивний вплив на фізіологічний стан рослин — вони стають зеленішими з краще розвинутою листковою масою, потужнішою кореневою системою. Результати незалежного дослідження відзначили вагоме збільшення вмісту хлорофілу на оброблених рослинах і відмітили подовження вегетаційного періоду, внаслідок чого довше утримувалося зеленим листя, що, відповідно, дало збільшення врожайності.

Середнє з результатів 9 польових досліджень в умовах
відсутності хвороб за, прибавка урожаю по відношенню
до контролю склала 0,52 т/гa
Збільшення концентрації хлорофілу у оброблених
Аскра® Xpro рослинах

Незалежні дослідження Інституту Фізіології показали додаткову ефективність проти фізіологічної плямистості листка озимої пшениці. «Необхідним складником отримання належного відгуку у врожайності пшениці на застосування фунгіцидів Авіатор® Xpro й Аскра® Xpro є забезпечення посіву азотом, особливо в генеративний період розвитку. До того ж застосування цих фунгіцидів можна розглядати як перспективний шлях підвищення ефективності використання азоту посівом пшениці. Доцільно звернути увагу на перспективність використання фунгіцидів Авіатор® Xpro й Аскра® Xpro у програмах вирощування зернових колосових культур за дефіциту вологи.

Аскра® Xpro дала на 16 колосків/м² більше, ніж необроблена ділянка

Також позитивним впливом фунгіцидної активності можемо вважати зменшення показника редукції колосків щодо контролю, що також дає додаткову перевагу в збереженні потенціалу врожаю. Цікавим був і той факт, що результати дев’яти незалежних досліджень показали в умовах повної відсутності хвороб середню прибавку від застосування фунгіциду 0,52 т/га.

Потужніша коренева система відмічається у рослин,
оброблених Аскра® Xpro

Підсумовуючи, можемо впевнено сказати, що застосування фунгіциду Аскра® Xpro дає виробникам можливість отримати ефективний контроль хвороб завдяки потужній лікувально-профілактичній дії як результат потужної композиції трьох діючих речовин, додаткові фізіологічні переваги від використання фунгіциду, потужну кореневу систему, більшу концентрацію хлорофілу, надійне антирезистентне рішення.

Нехай технології компанії «Байєр» Вам приносять прибутки! Високих Вам урожаїв!

Oлександр Кузьмінський,
менеджер з розвитку ринку зернових культур компанії «Байер» Центральна, Східна Європа,  Середземномор’я, Африка

www.cropscience.bayer.ua

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ