Агрономія

Завдяки яким мікроорганізмам збільшується поглинальна здатність кореневої системи

Мікроорганізми здатні утворювати стимулятори росту рослин. Тому їх часто застосовують для виготовлення мікробних препаратів, які застосовують у рослинництві як засоби стимулювання проростання насіння, пришвидшення коренеутворення, позитивного впливу на процеси росту і розвитку рослин та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Про це зазначив у своїй статті у журналі The Ukrainian Farmer Василь Саблук, завідувач лабораторії здоров’я рослин Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.

Серед мікроорганізмів особливе місце належить грибам арбускулярної мікоризи (АМ), які мають багатофункціональний характер впливу на рослини.

Завдяки їхній дії передусім збільшується поглинальна здатність кореневої системи, що підсилює інтенсивність засвоєння сполук біогенних елементів і послаблює негативний вплив посухи та засолення ґрунтів.

Так, для ефективного росту і розвитку рослин проса прутоподібного застосовують симбіотичні мікроорганізми з різною домінантною функцією: мікоризоутворювальними, азотфіксацією, фосфатмобілізацією, захистом від фітопатогенів тощо, що сприяє покращенню живлення та зменшенню пестицидного навантаження на агроценози.

Нагадаємо, коренева система озимини може проникати до трьох метрів углиб ґрунту.