Агрономія

Загортання пожнивних решток у ґрунт зменшує потребу в гної на 40%, – дослідження

Загортання пожнивних решток у ґрунт зменшує потребу в гної на 40%, – дослідження

Надлишок соломи в більшості господарств із низьким рівнем виробництва гною (а таких більшість) дає змогу майже подвоїти надходження органічних речовин у ґрунт. Так, у разі застосування соломи озимих культур як органічних добрив потреба в гної зменшується на 30%, а в разі загортання всіх рослинних пожнивних решток – майже на 40%.

Про це свідчать результати модельних польових дослідів на чорноземі типовому важкосуглинковому (Слобожанське дослідне поле ННЦ ІГА), пише журнал The Ukrainian Farmer.

Необхідність застосування пожнивних решок як органічних добрив виправдана з економічної позиції. Досвід використання соломи як органічних добрив доводить, що трудові й матеріальні витрати підприємств на 75-85% нижчі, як порівняти з використанням гною, бо забезпечується не просто виділення з технології окремого робочого процесу, а й скорочення цілого шлейфа операцій у ланці «солома – гній – ґрунт».

Установлено, що в зерно-паро-просапних сівозмінах потреба в органічних добривах для досягнення бездефіцитного балансу гумусу становить на чорноземах типових 10 т/га сівозмінної площі.

«На початку 1980-х років унаслідок унесення органічних добрив було компенсовано близько 60% втрат гумусу, а на початку 1990-х – близько 90%. Нині урівноваження дефіцитного балансу гумусу на відносно задовільному рівні можливе тільки за умов застосування пожнивних решток польових культур і передусім соломи озимих культур як органічних добрив», – ідеться в статті

Раніше повідомлялося, як зменшити потребу в органічних добривах удвічі.