Агрономія

Які особливості засвоєння безводного аміаку, – дослідження

Які особливості засвоєння безводного аміаку, – дослідження

Безводний аміак після внесення його в ґрунт переміщується горизонтально лише на 5–7 см від стрічки, формуючи осередок високої концентрації іонів аміаку (NH4 +) грушоподібної форми.

Про це пише журнал The Ukrainian Farmer з посиланням на результати досліджень, здійснених Інститутом ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського на чорноземах опідзолених.

У ґрунті безводний аміак одразу переходить із рідкого в газоподібний стан унаслідок зменшення тиску, вступає у взаємодію з ґрунтовим поглинальним комплексом. У результаті цих реакцій амоній у ґрунті перебуває в обмінній формі й не піддається втратам.

Фіксація аміаку добрив у ґрунті залежить від властивостей ґрунту (гранулометричного складу, вмісту гумусу, нітрифікаційної здатності, вологості та температури) і регулюється зміною умов застосування добрив (глибина внесення, ширина міжрядь).

Ураховуючи всі перелічені чинники втрат азоту, встановлено, що оптимальна глибина внесення безводного аміаку становить 18 см, ширина між стрічками – 56 см, доза внесення – 100 кг/га діючої речовини.

Нагадаємо, безводний аміак – вигідна альтернатива селітрі.