Агрономія

Яка оптимальна густота стояння рослин кукурудзи для різних кліматичних зон

Яка оптимальна густота стояння рослин кукурудзи для різних кліматичних зон

Для компенсації зниження польової схожості насіння та відходу рослин кукурудзи унаслідок природної загибелі норма висіву насіння в зонах Степу, Лісостепу й Полісся має перевищувати оптимальну густоту рослин відповідно на 15, 20 і 25%, а в полях із механізованим доглядом за посівами (за безгербіцидною технологією) норму висіву варто збільшувати на 4-6% в розрахунку на кожне боронування та міжрядний обробіток, пише журнал The Ukrainian Farmer.

За вирощування кукурудзи за технологією no-till упродовж вегетації культури немає потреби у міжрядних механізованих обробітках, що зумовлює можливість застосування способу сівби культури зі звуженими міжряддями до 45 см.

Такий спосіб сівби за одночасного збільшення густоти стояння гібридів кукурудзи на 10-15% забезпечує ліпшу фітоценотичну спроможність рослин культури до біологічного пригнічення бур’янів і сприяє підвищенню врожайності зерна на 0,3–0,5 т/га.

Сіяти кукурудзу зі звуженими міжряддями за відсутності спеціальних сівалок можна широкозахватними посівними комплексами для суцільної сівби.

Раніше повідомлялося, як густота стояння рослин впливає на урожайність кукурудзи, які чинники найбільше впливають на урожайність різних типів кукурудзи.