Агрономія

Як визначити необхідність вапнування ґрунтів

Необхідність вапнування ґрунтів визначають, зокрема, за потенційною кислотністю, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Якщо ґрунти дуже сильнокислі (рН<4) чи сильнокислі (рН у межах 4,1–4,5), існує дуже велика потреба вапнувати їх незалежно від регіону розташування.

Якщо ґрунти середньокислі (рН 4,6–5,0), то першочергова необхідність вапнування ґрунтів виникає на Поліссі та в зоні Лісостепу, середня – на Прикарпатті та в західному Лісостепу, а в Карпатах потреба у проведенні хімічної меліорації ґрунтів слабка.

Якщо ґрунти слабокислі (рН 5,1–5,5), то вапнування ґрунтів рекомендовано проводити на Поліссі й Лісостепу, а на Прикарпатті – не обов’язково.

За умови, що ґрунти близькі до нейтральних (рН 5,6–6,0), то вапнування необхідне на Поліссі на супіщаних, піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах; доцільне на території Лісостеп на опідзолених ґрунтах за вирощування культур, чутливих до кислої реакції ґрунту.

Нейтральні ґрунти, як правило, вапнування не потребують. Хоча існують і винятки.

Нагадаємо, ефект від вапнування кислих ґрунтів тримається 6-8 років.