Агрономія

Як корелюються вегетативна маса озимої пшениці і кількість бур’янів

Терміни перезимівлі озимих

На характер конкурентних відносин в агроценозах істотно впливають мінеральні добрива, внесення яких різко змінює умови росту і розвитку як культурних рослин, так і бур’янів, а також характер взаємин між ними, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Слабшає конкуренція за поживні речовини, але посилюється боротьба за світло і вологу. До того ж відбуваються два взаємозалежних процеси.

З одного боку, мінеральні добрива, зокрема азот, підвищують польову схожість мишію зеленого і сизого, лободи білої й інших бур’янів і сприяють швидкому наростанню їхньої вегетативної маси. З іншого – за внесення добрив кількість бур’янів у посівах культур суцільного висіву може істотно знижуватися, і тим сильніше, чим вища норма туків.

Посилюючи кущистість, ріст і розвиток рослин озимої пшениці, вони підвищують їх конкурентоспроможність.

Згідно зі статистичним аналізом, між показником вегетативної маси озимої пшениці і кількістю бур’янів існує тісна кореляційна залежність, а за впливом на чисельність бур’янів мінеральні добрива почасти наближаються до гербіцидів.

Отже, поліпшення умов росту культурних рослин під дією туків посилює їхню здатність протистояти бур’янам. Зважаючи на це, можна дійти висновку, що чим вища чутливість польових культур до добрив, тим сильніше ці рослини пригнічують бур’яни.

Нагадаємо, чисті пари знижують забур’яненість перших і наступних культур сівозміни.