Агрономія
Головне:
Агрономія

Внесення глинистих мінералів у ґрунт сприяє підвищенню урожайності культур

Глинисті мінерали є джерелом формування родючості ґрунтів, підвищення продуктивності рослин, стійкості до хвороб і шкідників, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Внесення в ґрунт глинистих мінералів збільшує буферність та адсорбційні властивості орного шару, покращує структуру ґрунту.

Крім того, їх глинисті мінерали сприяють зниженню залізо- та алюмоінтоксикації рослин, що особливо актуально для кислих ґрунтів.

У певному діапазоні значень рН можуть стати додатковим джерелом рухомих форм заліза.

Такі мінерали у сукупності з гумусом утворюють в ґрунті оптимальну життєву базу для мікроорганізмів.

Калій глинистих мінералів більш розчинний, ніж піщаних ґрунтів, тому в глинистих ґрунтах вміст валового і рухомого калію вище.