Агрономія

Від яких чинників залежать строки сівби озимої пшениці

Від яких чинників залежать строки сівби озимої пшениці

Визначаючи календарні строки сівби озимої пшениці, треба врахувати, що рослини за період осінньої вегетації мають утворити 3–4 синхронно розвинені пагони, а колосоносні стебла мають сформуватися переважно з головних пагонів та пагонів першого порядку, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Для цього за достатньої вологозабезпеченості потрібно 45–50 днів осінньої вегетації та накопичення суми ефективних температур (понад + 5 °С) не менше 200°. Оптимальними є такі строки сівби, за яких рослини перед входом у зиму не переходять до III етапу органогенезу.

Оптимальні строки сівби пшениці озимої внаслідок деякого пом’якшення температурних умов осені й зими та впровадження сортів із нейтральною реакцією на довжину дня в останні роки дещо змістилися у часі. Так, перевагу мають відносно пізні строки сівби.

Діапазон допустимих строків сівби може зміщуватися залежно від погодно-кліматичних умов регіону, але сівбу слід провести за 5–7 робочих днів у найсприятливіший за погодними умовами період. Слід ураховувати, що в ранні строки потрібно висівати пшеницю озиму після гірших попередників (кукурудза на силос, злакові трави та ін.).

Раніше повідомлялося, який ґрунтообробіток під озиму пшеницю найкраще підходить після зернобобових та якою має бути глибина загортання насіння озимої пшениці за різних умов.