Агрономія

На що слід звернути увагу за застосування крапельного зрошення на сої

Існує кілька принципових моментів, на які слід звернути увагу за умови застосування крапельного зрошення на просапних культурах, зокрема, на сої, пише в журналі The Ukrainian Farmer.

Йдеться, зокрема, про таке:

Вибір крапельної трубки. Перевагу слід віддавати крапельним трубопроводам багаторічного строку експлуатації (із товщиною стінки понад 10 mils або >0,254 мм), бажано з крапельницями з компенсацією тиску;

Спосіб укладання поливних трубопроводів. На нашу думку, оптимальний варіант – на глибину 2-3 см. Рекомендований деякими постачальниками складових систем крапельного зрошення підземний спосіб укладання на глибину 30-45 см має низку недоліків і певні труднощі в експлуатації самої системи;

Схема сівби й густота рослин. Вивченню цього питання присвячено польові дослідження, результати яких наведено далі за текстом;

Режим зрошення. Проєктний режим крапельного зрошення сої залежатиме від передполивного порогу вологості ґрунту, глибини та ширини зони зволоження, метеоумов вегетаційного періоду тощо;

Система удобрення та захисту рослин. Особливості системи удобрення полягають у розробленні графіка внесення мінеральних добрив із поливною водою, який забезпечить оптимальне живлення у всі фази розвитку, а особливості системи захисту полягають в обґрунтуванні хімічних препаратів і технологій їхнього застосування під час внесення з поливною водою на системах крапельного зрошення.

Нагадаємо, посівні площі сої зростатимуть з відновленням меліорації.