Агромаркет

Як ФОПам документально забезпечити товарний облік

Оскільки ФОП не ведуть бухгалтерський облік та на них не поширюється дія Закону про бухгалтерський облік, до них не застосовується, зокрема, і визначене даним законом поняття первинного документа.

Про це AgroTimes повідомила Катерина Проскура, д-р екон. наук, сертифікований аудитор, судовий експерт КНДІСЕ.

За її словами, у п. 2 розділу І Наказу Мінфіну № 496 надано власні визначення термінів. Зокрема, документи, які підтверджують облік та походження товарів – це Форма ведення обліку товарних запасів, визначена додатком до цього Порядку (далі – Форма обліку), та первинні документи.

А первинними документами називають опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, серія та номер паспорта / номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару.

«Отже, маємо два види документів: власне саму Форму обліку, яка по суті є зведеним документом та містить зведену інформацію з первинних документів; первинні документи, які власне містять аналітичну інформацію про товарні запаси та додаються до Форми обліку. У визначенні поняття первинних документів наведено невичерпний перелік видів документів, які вважаються первинними документами та вичерпний перелік їх реквізитів», – зауважила Катерина Проскура.

Фахівець зазначила, що контролери під час перевірки будуть перевіряти наявність в  первинних документах обов’язкових реквізитів, а саме:

– найменування постачальника та отримувача товару. Постачальником та отримувачем товарів може бути як суб’єкт господарювання, так і фізособа, яка не є СГ, якщо ФОП купував та/або повертав товари такій фізособі;

– коди постачальника та отримувача – згідно з ЄДРПОУ, РНОКПП або серія та номер паспорта;

– дата проведення операції з товарами;

– найменування, кількість та вартість товару.

«Перелік обов’язкових реквізитів первинного документа визначено також нормами Наказу Мінфіну № 496, зокрема серед них відсутній обов’язковий реквізит «ціна товару». Отже, якщо в документі не буде зазначена ціна, але вказана загальна вартість товару, то такий документ відповідатиме вимогам Порядку № 496. Важливо: кожен рух товарів має бути підтверджений первинним документом, включаючи використання товарів на власні потреби ФОП», – підсумувала Катерина Проскура.

Нагадаємо, як ФОПам обрахувати МПЗ.